Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Drugi godišnji izveštaj Međunarodnog suda navodi da on 'neće ustuknuti pred svojim zadatkom'

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 20. jun 1995.
PC/PIO/007t

Drugi godišnji izveštaj Međunarodnog suda navodi da on “neće ustuknuti pred svojim zadatkom“

 

Sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju održale su Sedmu plenarnu sednicu od ponedeljka 12. juna do petka 16. juna u sedištu Međunarodnog suda u Hagu. Sudija Sidhwa iz Pakistana, koji se oporavlja nakon hirurške intervencije, nije bio u mogućnosti da prisustvuje sednici.

Glavni cilj ove plenarne sednice je bila diskusija o Drugom godišnjem izveštaju Međunarodnog suda i sudije su usvojile nacrt ovog dokumenta.

Ovaj nacrt izveštaja, koji se odnosi se na period od 1. avgusta 1994. do 31. jula 1995. godine, biće na odgovarajući način ažuriran i naknadno dostavljen Savetu bezbednosti i Generalnoj skupštini, pre nego što bude obelodanjen javnosti, na jesen.

U drugom godišnjem izveštaju je razmotren napredak koji je ova organizacija ostvarila tako što je “konačno ušla u drugu, operativnu fazu svog rada”. Prva faza, koja je trajala od novembra 1993. do jula 1994. godine, bila je posvećena uspostavljanju neophodnih procedura i struktura za vođenje suđenja. Od tada je “pravosudna aktivnost uistinu otpočela“. Tužilaštvo vodi istrage od leta 1994. godine, tri optužnice su podignute u novembru 1994. i u februaru 1995. godine i prvi optuženi je prebačen u Hag krajem aprila 1995. godine.

Pa ipak, naišlo se na brojne prepreke finansijske, praktične i logističke prirode, koje su “prevaziđene neumornom rešenošću sudija i svih zaposlenih na Međunarodnom sudu”. Međunarodni sud se tako ”za nekoliko koraka približio ispunjenju svoje sudbine kao instrument međunarodne krivične pravde“.

Sudije su izjavile da, uprkos preostalim poteškoćama, Međunarodni sud “neće ustuknuti pred svojim zadatkom (...) u ime međunarodne zajednice i u ime žrtava“.


Operativna pitanja

Sudije su se sastale s tužiocem, sudijom Goldstonom. Zajedno s njim, razmotrili su program predviđenog pravosudnog rada za predstojeće mesece, u svetlu Deklaracije iz februara 1995. u kojoj su sudije i tužilac izjavili da dele zajedničku zabrinutost da “program optužnica treba da efikasno zadovolji očekivanja Saveta bezbednosti i šire međunarodne zajednice.”


Unutrašnja organizacija

Sudije su se složile o prvoj rotaciji iz pretresnih veća u Žalbeno, kako je predviđeno Pravilom 27 Pravilnika o postupku i dokazima.

Sastav veća od 2. oktobra 1995. do 15. septembra 1996 biće sledeći:

          - Pretresno veće I : sudija Abi-Saab, sudija Jorda i sudija Odio-Benito
          - Pretresno veće II : sudija McDonald, sudija Sidhwa i sudija Vohrah
          - Žalbeno veće: sudija Cassese, sudija Deschênes, sudija Karibi-Whyte, sudija Li i sudija Stephen.

Oba pretresna veća će izabrati svoje predsedavajuće sudije.

U skladu s članom 14 Statuta Međunarodnog suda, predsednik suda je ex officio predsedavajući Žalbenog veća.


Regulatorne aktivnosti

Sudije su diskutovale o i usvojile neke tehničke izmene i dopune koje se tiču pet pravila (pravila 15 E, 62 (iii), 69, 75 A i 124) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Osim toga, sudije su takođe diskutovale o, i usvojile dve važne smernice.

Jedna se tiče prakse amicus curiae i pojašnjava uslove pod kojima pozvani i nepozvani amus curiae podnositi podneske, ograničene na pravne aspekte.

Druga se odnosi na praktične aspekte audio-vizuelnog praćenja postupaka i uspostavlja ravnotežu između potrebe da Međunarodni sud vodi pravične postupke pred očima javnosti, određena pravna ograničenja, kao na primer, pravo svedoka i žrtava da budu zaštićeni, kao i primedbi koje eventualno postave strane u postupku.

Kao poslednje, sudije su odlučile da održe Osmu plenarnu sednicu od 2. do 6. oktobra 1995. godine u Hagu. U međuvremenu, sudije ostaju na raspolaganju da razmotre sve optužnice koje podnese tužilac i da nastave započete postupke.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org