Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Duško Jovanović optužen za nepoštivanje Suda

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost


(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

CHAMBERS
CHAMBRES
SUDSKA VEĆA
 

Hag, 8. aprila 2003.

CC/P.I.S./744-t


DUŠKO JOVANOVIĆ OPTUŽEN
ZA NEPOŠTIVANJE SUDA


Sudija Carmel Agius je 7. aprila 2003.
potvrdio optužnicu protiv Duška Jovanovića,
direktora medijske kompanije koja izdaje crnogorske novine DAN, za nepoštivanje
suda u skladu sa pravilom 77 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog
krivičnog
suda za bivšu Jugoslaviju.


Sudija Agius je u odluci naveo da je:
"Duško Jovanović,
kako se navodi u optužnici, javnosti obelodanio identitet jednog
zaštićenog
svedoka u predmetu
Tužilac protiv Slobodana
Miloševića,
svesno krše
ći
nalog Pretresnog veća,
što prema pravilu 77(A)(ii) Pravilnika predstavlja nepoštivanje
Međunarodnog
suda
." On je takođe
uzeo u obzir da su "kako se navodi u propratnom materijalu optužnice
svedoku K32 nakon objavljivanja njegovog identiteta upu
ćene
pretnje smrću
".


Sudija Agius je naložio da "vlasti
Srbije i Crne Gore, shodno praksi Me
đunarodnog
suda, Dušku Jovanoviću
uruče
optužnicu
" i da "organi vlasti
Srbije i Crne Gore koji
će
vršiti uručenje
optužnice informišu Duška Jovanovića
o njegovoj zakonsokoj obavezi da se preda u nadležnost Međunarodnog
suda i dođe
u Hag radi protiv njega pokrenutog postpuka za nepoštivanje suda
na dan koji će
odrediti Pretresno veće
i o kojem će
on biti blagovremeno obavešten. Nadalje, Duška Jovanovia treba
upozoriti da će,
ako ne pristupi sudu radi postupka, Pretresno veće
shodno pravilima 47(H) i 55 Pravilnika izdati nalog za njegovo hapšenje
i dovođenje
u Hag.
"


OSNOVNI PODACI


Tužilaštvo je 1. oktobra 2002.
podnelo poverljivi izveštaj o svedoku K32. Dva dana kasnije, Pretresno
veće
je zaključilo
da postoji osnovana sumnja za pokretanje postupka protiv Duška Jovanovića
zbog kršenja pravila 77(A)(ii) Pravilnika. U skladu sa nalogom Veća,
Tužilaštvo je 8. oktobra podnelo optužnicu i propratni
materijal, uključujući
i izjave troje svedoka i Duška Jovanovića.


*****