Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Duboka zabrinutost zbog Tolimirovog zdravstvenog stanja i njegovog odbijanja da prihvati leèenje ili lekove

DUBOKA ZABRINUTOST ZBOG TOLIMIROVOG ZDRAVSTVENOG STANJA

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Hag, 5. oktobra 2007.

LM/MOW/1188tDUBOKA ZABRINUTOST ZBOG TOLIMIROVOG ZDRAVSTVENOG STANJA

I NJEGOVOG ODBIJANJA DA PRIHVATI LEČENJE ILI LEKOVE


 


Sekretar Međunarodnog suda Hans Holthuis podneo je danas podnesak u kojem je Pretresno veće u predmetu Zdravka Tolimira obavestio o dubokoj zabrinutosti zbog zdravstvenog stanja optuženog.


Zdravstveno stanje Tolimira, visokog oficira Vojske Republike Srpske optuženog za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici 1995. godine, prema proceni Sekretarijata je "ozbiljno, krhko i veoma zabrinjavajuće". Poboljšanju Tolimirovog zdravlja ne doprinosi to što, od kada je prebačen u pritvor Međunarodnog suda, odbija da sarađuje s lekarima, prihvati odgovarajući lekarski tretman ili propisane lekove. Tolimir navodi razne razloge zbog kojih odbija lekarsku pomoć, od svojih verskih ubeđenja do tvrdnje da je, zapravo, dobrog zdravlja.


S obzirom na Tolimirovo zdravstveno stanje i njegov stav u vezi s zdravstvenom negom, sekretar izjavljuje da "postoji veoma stvarna i ozbiljna opasnost da se optuženom desi nešto opasno po život u bilo kom trenutku i bez najave."


Sekretar takođe primećuje da brigu zbog Tolimirovog zdravstvenog stanja dodatno povećava njegova izjava da namerava da samog sebe zastupa na suđenju. Posle konsultacija s lekarima, sekretar iznosi "da će stresovi povezani sa suđenjem sigurno imati štetan uticaj na zdravstveno stanje optuženog."


Podsećajući na to da je njegova osnovna dužnost i obaveza da vodi brigu o zdravlju i dobrobiti svih lica u pritvoru Međunarodnog suda, sekretar smatra da su okolnosti došle do te tačke da je primoran da ova pitanja iznese pred Pretresno veće. Sekretar od Veća traži da preduzme sve neophodne mere za dodatnu procenu Tolimirovog zdravlja, što bi im pomoglo pri utvrđivanju da li je on sposoban da se sam zastupa.


Optužnicom Međunarodnog suda Tolimir, pomoćnik komandanta za obaveštajno-bezbednosne poslove Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, tereti se za genocid i druge zločine u vezi s pogubljenjima više od 7.000 muškaraca i mladića bosanskih Muslimana iz Srebrenice u julu 1995. godine.


Celokupni tekst podneska na engleskom jeziku možete naći na internet stranici:http://www.un.org/icty/tolimir/registry/071005.pdf


 


*****