Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dvije optužnice za nepoštivanje suda potvrđene i objelodanjene

Dvije optužnice za nepoštivanje suda potvrđene i objelodanjene

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
CHAMBERS
CHAMBRES
VIJEĆA

Hag, 27. travnja 2005.
CT/MOW/967-t

DVIJE OPTUŽNICE ZA NEPOŠTIVANJE SUDA POTVRĐENE I OBJELODANJENE

Jučer, 26. travnja 2005., sudac Orie izdao je dvije odluke kojima potvrđuje i otpečaćuje optužnicu protiv Ivice Marijačića i Markice Rebića, i optužnicu protiv Stjepana Šešelja i Domagoja Margetića za nepoštivanje Suda u skladu s pravilom 77 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Ivica Marijačić i Markica Rebić

Ivica Marijačić i Markica Rebić su obojica optuženi:

u jednoj točki za nepoštivanje Međunarodnog suda, djelo kažnjivo prema inherentnim ovlastima Međunarodnog suda i pravilu 77 (A) (ii) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

U vrijeme na koje se odnosi optužnica, Ivica Marijačić bio je novinar i glavni urednik zagrebačkog tjednika "Hrvatski list", a Markica Rebić je bivši načelnik Službe za informiranje i sigurnost (SIS) Republike Hrvatske.

Prema optužnici, jedan zaštićeni svjedok dao je 2. kolovoza 1997. izjavu istražiteljima Tužiteljstva, a 12. prosinca 1997., Raspravno vijeće u predmetu Tužitelj protiv Tihomira Blaškića naložilo je Tužiteljstvu na zatvorenoj sjednici da obrani objelodani redigirani primjerak izjave. Zaštićeni svjedok svjedočio je u predmetu Blaškić na zatvorenoj sjednici 19. prosinca 1997.

U optužnici se navodi da je "18. studenoga 2004., "Hrvatski list" objavio članak pod naslovom "Svjetski ekskluziv - Prvi u svijetu objavljujemo TAJNI DOKUMENT iz kojega se vidi zavjera Carle Del Ponte protiv Hrvatske". Kao autor članka naveden je Ivica Marijačić, a članak uključuje i intervju s Markicom Rebićem".

Članak je pokazao da je Markica Rebić otkrio Ivici Marijačiću identitet zaštićenog svjedoka, te da mu je dostavio primjerke izjave koju je taj svjedok dao Tužiteljstvu, kao i transkript njegova iskaza pred Raspravnim vijećem na zatvorenoj sjednici u istom postupku.

U optužnici se također navodi sljedeće:

"Članak pokazuje da su i Ivica Marijačić i Markica Rrebić bili svjesni da objelodanjivanje identiteta navedenog zaštićenog svjedoka i objelodanjivanje njegovog zaštićenog iskaza predstavlja svjesno kršenje naloga Raspravnog vijeća."

"U istom izdanju "Hrvatskog lista" objavljen je i intervju s Markicom Rebićem, u kojem je Markica Rebić izjavio da je izjave navedenog zaštićenog svjedoka dostavio uredništvu "Hrvatskog lista" i da je svjestan: a) činjenice da se radi o zaštićenim dokumentima; i b) "mogućih posljedica njihovog iznošenja u javnost".

Stjepan Šešelj i Domagoj Margetić

Stjepan Šešelj je optužen:

u jednoj točki za nepoštivanje Međunarodnog suda, djelo kažnjivo prema inherentnim ovlastima Međunarodnog suda i pravilu 77 (A) (ii) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Domagoj Margetić je optužen:

u dvije točke za nepoštivanje Međunarodnog suda, djelo kažnjivo prema inherentnim ovlastima Međunarodnog suda i pravilu 77 (A) (ii) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

U vrijeme na koje se odnosi optužnica, Stjepan Šešelj bio je nakladnik zagrebačkog tjednika "Hrvatsko slovo", a Domagoj Margetić urednik zagrebačkog tjednika "Hrvatsko slovo", odnosno glavni urednik "Novog hrvatskog slova".

U optužnici se navodi sljedeće:

"Dana 16. ožujka 1998. jedan zaštićeni svjedok svjedočio je pred Međunarodnim sudom u predmetu br. IT-95-14-A, Tužitelj protiv Tihomira Blaškića (u daljnjem tekstu: predmet Blaškić). Iskaz je dat na zatvorenoj sjednici, u skladu s usmenim nalozima Raspravnog vijeća, te pismenom odlukom Raspravnog vijeća, da svjedok svjedoči na zatvorenoj sjednici i uz upotrebu pseudonima.

Dana 26. studenoga 2004. zagrebački tjednik "Hrvatsko slovo", čiji je nakladnik HKZ Hrvatsko slovo d.o.o., objavio je izvatke iz iskaza navedenog svjedoka i otkrio njegov identitet. "Hrvatsko slovo" je navelo da je izdanje od 26. studenoga 2004. prvo u nizu od deset izdanja koja će objavljivati takve izvatke."

Prema optužnici, u izdanju "Hrvatskog slova" od 26. studenoga 2004. "potvrđeno je da su objavljeni izvaci preuzeti iz transkripata iskaza koji je dat pred Međunarodnim sudom na sjednici zatvorenoj za javnost. Objavljeni izvaci uključuju i usmeni nalog za davanje iskaza na zatvorenoj sjednici" i da je "dana 2. prosinca 2004. "Hrvatsko slovo" ponovno objavilo izdatke iz iskaza koji je navedeni zaštićeni svjedok dao na zatvorenoj sjednici".

Dana 1. prosinca 2004., tužiteljica je podnijela hitan Prijedlog za izdavanje naloga za trenutnu obustavu kršenja zaštitnih mjera, zatraživši da se izda nalog protiv HKZ-a Hrvatsko slovo d.o.o., "za obustavu objavljivanja i odustajanje od daljnjeg objavljivanja izjava ili iskaza navedenog svjedoka ili bilo kojeg drugog zaštićenog svjedoka".

U optužnici se navodi sljedeće:

"Dana 2. prosinca 2004. dežurni sudac je usvojio tužiteljičin Prijedlog i naložio HKZ-u Hrvatsko slovo d.o.o. i svim njegovim djelatnicima, kao i Stjepanu Šešelju i Domagoju Margetiću, da obustave objavljivanje i odustanu od daljnjeg objavljivanja izjava ili iskaza navedenog svjedoka ili bilo kojeg drugog zaštićenog svjedoka u "Hrvatskom slovu" i u bilo kojoj drugoj publikaciji (u daljnjem tekstu: Nalog za obustavu i odustajanje). Od Republike Hrvatske je zatraženo da Nalog za obustavu i odustajanje uruči HKZ-u Hrvatsko Slovo d.o.o., kao i Stjepanu Šešelju i Domagoju Margetiću."

Dana 3. prosinca 2004., po primitku Naloga za obustavu i odustajanje, Stjepan Šešelj je uputio pismo u kojem je naveo da će postupiti po Nalogu.

Dana 4. prosinca 2004., Domagoj Maretić, sada nastupajući u svojstvu glavnog urednika publikacije "Novo hrvatsko slovo", uputio je pismo predsjedniku Međunarodnog suda, u kojem je naveo sljedeće:

a) "da je upoznat s nalogom Međunarodnog suda kojim se od njega traži da prekine

objavljivanje iskaza navedenog zaštićenog svjedoka;

b) da ne priznaje Međunarodni sud niti njegove naloge;

c) da neće postupiti po nalogu; i

d) da će u srijedu, 8. prosinca 2004., objaviti posebno izdanje "Novog hrvatskog

slova", koje će u cijelosti sadržavati iskaz navedenog zaštićenog svjedoka, dan na

zatvorenoj sjednici pred Međunarodnim sudom."

U optužnici se navodi da je Domagoj Margetić 10. prosinca 2004. u "Novom hrvatskom slovu" objavio daljnje izvatke iz iskaza danih na zatvorenoj sjednici, te je stoga optužen u drugoj točki za nepoštivanje Međunarodnog suda.

***

Tiskane primjerke optužnica možete dobiti od Ureda za medije.
Postupke na Međunarodnom sudu možete pratiti na Internet stranici Suda: www.icty.org