Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Ekshumacije u Bosni i Hercegovini

TUŽILAŠTVO
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 5. jula 2000.
GB/P.I.S./517-t

Ekshumacije u Bosni i Hercegovini

Tužilac, Carla Del Ponte je iznijela sljedeće podatke o programu ekshumacija koji se trenutno sprovodi u Bosni i Hercegovini, a nakon što je ove sedmice završena sudsko-medicinska istraga na području Prijedora u sjeverozapadnoj Bosni.

Prva eskhumacija ove godine u Bosni i Hercegovini počela je 15. maja i rađena je na lokalitetu groblja "Pašinac" u Prijedoru i u njegovoj blizini. Na tom lokalitetu je ekshumirano ukupno 56 tijela.

Druga ekshumacija je počela 16. juna, takođe na području Prijedora. Završena je 4. jula, a pronađeno je više od 60 tijela.

Tokom proteklog mjeseca, službenici Tužilaštva su takođe pomogli bosanskoj Državnoj komisiji za pronalaženje nestalih lica prilikom ekshumacije na području Donjeg Dubovika, gdje su nađena tijela više od 50-oro žena i muškaraca.

Ljudski posmrtni ostaci koji su nađeni na ova tri lokaliteta pripadaju žrtvama ethničkog čišćenja koje se dogodilo 1992. u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini. Dokazni materijal prikupljen na ovim lokalitetima biće dio tekućih istraga Tužilaštva i krivičnog gonjenja u vezi sa ovim područjem. Program ekshumacija Tužilaštva u Bosni i Hercegovini počeo je 1996. i nastavljan je svake godine. U protekle četiri godine, ispitana su ukupno 24 lokaliteta i iskopano je oko 2,077 tijela na mjestima zločina u Bosni i Hercegovini.

Nakon što je završio svoj rad na području Prijedora, tim Tužilaštva će 13. jula početi planirane ekshumacije u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će se program ekshumacija na tom lokalitetu nastaviti do kraja oktobra.

Lokaliteti koje treba ispitati i tijela koja treba ekshumirati u drugoj polovini ove godine su u vezi sa žrtvama zločina koji su se dogodili za vrijeme i nakon pada srebreničke enklave u julu 1995. Ti lokaliteti će pružiti dodatne dokaze u prilog tekućim istragama Tužilaštva u vezi s tim tragičnim događajima.