Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Emitovanje sudskih procesa na MKSJ-u preko Interneta

SEKRETARIJAT
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 15. februar 2002.
CC/P.I.S./659-t

Emitovanje sudskih procesa na MKSJ-u preko Interneta

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju ima zadovoljstvo da objavi da se sudski procesi koji se održavaju u njegovim sudnicama, uključujući i suđenje u predmetu Milošević mogu pratiti preko Interneta.

Ova usluga, koju je 1998. uspostavila nevladina organizacija "Domovina", a od 2000. se do nje dolazi i preko Internet stranice MKSJ-a (pogledati saopštenje za javnost broj 546 od 6. decembra 2000.) je uspostavljena kako bi se poboljšala transparentnost procesa pred MKSJ-om i pružila publici širom sveta mogućnost da prate sva zbivanja u sudnicama MKSJ-a.

S početka dostupna samo na engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom, ova usluga je nedavno znatno proširena kako bi se zadovoljilo sve veće interesovanje za rad MKSJ-a. Sada se procesi mogu pratiti i na albanskom i francuskom jeziku (audio i fotografija iz sudnice koja se obnavlja svakih 60 sekundi), kao i video emitovanje na engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom.

Jedinice MKSJ-a koje su uključene u ovaj projekat (Služba za informativnu tehnologiju, Outreach program i Internet sekcija Službe za odnose s javnošću) se zahvaljuju Domovini (prvoj nevladinoj organizaciji koja je, uz saradnju sa Internet provajderom "xs4all" učinia snimke sa suđenja dostupnim preko Interneta) na inicijativi i veoma bitnoj podršci.

DA BI STE PRATILI SUDKE PROCESE PREKO INTERNETA, UČINITE SLEDEĆE:

Posetite naslovnu Internet stranicu MKSJ-a na www.icty.org

Kliknite ne jednu od 4 ikonice kako bi počeo prenos.

Emitovanje možete pratiti i preko sledeće adrese: http://domovina.xs4all.nl

ŠTA JOŠ MOŽETE NAĆI NA INTERNET STRANICI MKSJ-a

Na Internet stranici Suda se mogu naći svi osnovni pravni dokumenti Suda, sve javne optužnice, sve značajnije odluke i presude koje je Sud do sada izdao, saopštenja za javnost i informativni materijali sa najnovijim podacima o predmetima, optuženicima i radu u sudnicama, sedmični pregled rada u sudnicama (uključujući i predstojeći raspored), mjesečnu pravnu analizu, kao i godišnje izveštaje MKSJ-a.

Adresa Suda na Internetu je www.icty.org, a da bi se otvorila stranica na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku potrebno je kliknuti na znak "BHS" koji se okreće na dnu stranice.