Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Enveru Hadžihasanoviću, Mehmedu Alagiću i Amiru Kuburi odobreno privremeno puštanje na slobodu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES
DE 1ere INSTANCE
PRETRESNA
VIJEĆA
 

Hag, 13. decembar
2001.

XT/P.I.S./649-t


ENVERU HADŽIHASANOVIĆU,
MEHMEDU ALAGIĆU I AMIRU KUBURI ODOBRENO PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU


Pretresno vijeće
II, u sastavu: Wolfgang Schomburg (predsjedavajući), Florence Mumba
i Carmel Agius je 13. decembra 2001. naložilo da se Enver Hadžihasanović,
Mehmed Alagić i Amir Kubura privremeno puste na slobodu pod strogim
uvjetima navedenim u odluci, u skladu sa pravilom 65 Pravilnika o postupku
i dokazima.


Predsjedavajući
sudija je tokom pretresa iznio razloge za odluku. Sudija Schomburg je
naglasio da sa pravnog aspekta koji se mora primjenjivati u svim predmetima,
pritvor predstavlja izuzetak, a privremeno puštanje na slobodu – pravilo.
Pretresno vijeće je uzelo u obzir činjenicu da su se sva trojica
suoptuženih dobrovoljno predali Sudu i da su i optuženi i vlada Federacije
Bosne i Hercegovine dali zadovoljavajuće garancije da će optuženi
poštovati uvjete privremenog boravka na slobodi. Sudije su naglasile da
ova odluka o privremenom puštanju na slobodu neće uticati na buduće
odluke.


Tužilaštvo je
na kraju pretresa navelo da neće tražiti odlaganje izvršenja odluke
u skladu sa pravilom 65(E) Pravilnika o postupku i dokazima.


Pretpretresna
faza je u toku i očekuje se da će predmet biti spreman za suðenje
u maju 2002.


Enver Hadžihasanović,
Mehmed Alagić i Amir Kubura će biti pušteni čim to bude bilo
moguće i upravo se obavljaju pripreme u tom smislu.


Proceduralni
kontekst


Sudija Fouad Riad
je 13. jula 2001. potvrdio optužnicu protiv Envera Hadžihasanovića,
Mehmeda Alagića i Amira Kubure. Trojica suoptuženih se u skladu sa
članom 7(3) Statuta terete na osnovu krivične odgovornosti nadreðenog
za kršenja zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta) i teška
kršenja Ženevskih konvencija iz 1949. (član 2 Statuta).


Enver Hadžihasanović,
Mehmed Alagić i Amir Kubura su prebačeni na Meðunarodni sud
4. augusta 2001. (pogledati Saopštenje za javnost broj 610).


Na prvom pojavljivanju
održanom 9. augusta 2001., trojica suoptuženih su se po svim tačkama
optužnice izjasnila da nisu krivi.


Mehmed Alagić,
Enver Hadžihasanović i Amir Kubura su 15. i 16. novembra 2001. podnijeli
povjerljive zahtjeve za privremeno puštanje na slobodu. Tužilaštvo je
28. novembra 2001. predalo povjerljiv odgovor u kojem se protivilo tim
zahtjevima.


*****