Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Erdemović i Kremenović prebačeni u Haag

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 30. mart 1996.
CC/PIO/053t

Erdemović i Kremenović prebačeni u Haag

Dražen Erdemović i Radoslav Kremenović su u subotu, 30. marta 1996. godine, prebačeni u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog suda u Haagu.

Opšti podaci o predmetu

Tužilac je 3. marta 1996. zahtijevao od Vlade Savezne Republike Jugoslavije da prebaci Dražena Erdemovića i Radoslava Kremenovića u sjedište Međunarodnog suda u Haagu radi saslušanja u vezi s jednom istragom koju vodi Tužilaštvo. Ta istraga se tiče zvjerstava počinjenih tokom zauzimanja Srebrenice od strane bosanskih Srba u ljeto 1995. godine.

Savezna Republika Jugoslavija je 27. marta 1996. izjavila da će u skladu sa zahtjevom Tužilaštva ove dvije osobe biti stavljene na raspolaganje Međunarodnom sudu, na privremenoj osnovi, u skladu s pravilom 90bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Sudija Riad je 28. marta 1996. godine, na zahtjev Tužilaštva, izdao nalog u skladu s pravilom 90bis za privremeno prebacivanje Dražena Erdemovića i Radoslava Kremenovića u Haag i za njihovo privođenje u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog suda.

Tužilac priznaje da u odnosu na bilo koje krivična djela koja su možda počinili Dražen Erdemović i Radoslav Kremenović, sudovi u Saveznoj Republici Jugoslaviji imaju uporednu nadležnost s Međunarodnim sudom i da su vlasti Savezne Republike Jugoslavije obavijestile Tužilaštvo da namjeravaju da krivično gone Dražena Erdemovića i Radoslava Kremenovića za krivična djela, među kojima su i krivična djela u nadležnosti Međunarodnog suda.

Razmotriće se da li će njihov dokazni materijal biti korišćen u postupcima u skladu s pravilom 61 ili na suđenju.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org