Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Estonija potpisala sporazum o izvršenju kazni

Estonija potpisala sporazum o izvršenju kazni

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Haag, 11. februar 2008.
NJ/MOW/1215t

 

ESTONIJA POTPISALA SPORAZUM O IZVRŠENJU KAZNI
 

Estonija je danas postala četrnaesta država članica UN-a koja je s MKSJ-om potpisala sporazum o izvršenju kazni. Sporazum omogućava da lica osuđena pred Međunarodnim sudom izdržavaju kazne u zatvorima Estonije.

Sporazum su u Tallinnu potpisali g. Urmas Paet, ministar vanjskih poslova Estonije i g. Hans Holthuis, sekretar MKSJ-a. Sekretar će u toku današnjeg dana posjetiti zatvor u Tartuu.

Sporazume su prethodno potpisale sljedeće države:

Italija - 6. februara 1997. Finska - 7. maja 1997. Norveška - 24. aprila 1998. Švedska - 23. februara 1999. Austrija - 23. jula 1999. Francuska - 25. februara 2000. Španija - 28. marta 2000. Njemačka - potpisala dva ad hoc sporazuma, 17. oktobra 2000. u vezi s Duškom        Tadićem i 14. novembra 2002. u vezi s Dragoljubom Kunarcem Danska - 4. juna 2002. Velika Britanija - 11. marta 2004. Belgija - 2. maja 2007. Ukrajina - 7. avgusta 2007. Portugal - 19. decembra 2007.

Više od 35 osoba osuđenih pred Međunarodnim sudom već je izdržalo ili se nalazi na izdržavanju kazni u jednoj od ovih zemalja. Sedam osuđenih čeka na prebacivanje u jednu od zemalja gdje će izdržavati kaznu.

U skladu s odredbama sporazuma s Estonijom, ova država će izvršavati samo one kazne koje je izrekao Međunarodni sud čije trajanje ne prelazi najdužu moguću kaznu koju u tom trenutku predviđa zakon Estonije za odgovarajuće krivično djelo.

          Sporazum podliježe ratifikaciji Skupštine Estonije.

Integralan tekst sporazuma na engleskom jeziku možete naći na internet stranici
Međunarodnog suda: http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Member_States_Cooperation/enforcement_agreement_estonia_11_02_08_bcs.pdf

*****