Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Fatmir Limaj i Isak Musliu pušteni na slobodu

Fatmir Limaj i Isak Musliu pusteni na slobodu

Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Hag, 1.
decembar 2005.

CVO/MO/1029t


FATMIR LIMAJ I ISAK MUSLIU
PUŠTENI NA SLOBODU


Fatmir Limaj i Isak Musliu pušteni su
danas iz Pritvorske jedinice Međunarodnog
suda.


Puštanje je usledilo nakon presude koju
je Međunarodni sud izrekao juče i
kojom su obojica oslobođena krivice po
svim tačkama kojima su se teretili u vezi
sa zločinima počinjenim na Kosovu
1998.


Njihov saoptuženi Hardin Bala proglašen
je krivim i osuđen na 13 godina zatvora.


Od svog osnivanja 1993. godine, Međunarodni
sud je 40 optuženih proglasio krivim,
dok je šest lica oslobodio krivice za
zločine počinjene na području
bivše Jugoslavije.


*****


Sve postupke pred Sudom
možete pratiti na Internet stranici
Suda.


Presudu Pretresnog veća
(za sada samo na engleskom jeziku) možete
naći na:
http://www.un.org/icty/limaj/trialc/judgement/lim-tj051130-e.pdf.