Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Florence Hartmann optužena za nepoštovanje suda

Saopštenje za javnost
VIJEĆA
((Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Den Haag, 27. avgust 2008
LM/MOW/1279t

Florence Hartmann optužena za nepoštovanje suda

Pretresno veće Međunarodnog suda danas je izdalo nalog umesto optužnice protiv Florence Hartmann po dve tačke za nepoštovanje Međunarodnog suda.

Nalogom se Hartmannova, nekadašnji portparol tužioca Međunarodnog suda, obavezuje da se pojavi na sudu 15. septembra 2008. godine u 15:00 časova.

Pretresno veće "nalaže krivično gonjenje Florence Hartmann . zbog svesnog i hotimičnog obelodanjivanja informacija čime se svesno oglušila o nalog jednog sudskog veća".

U nalogu se navodi da je Hartmannova navodno autor teksta objavljenog 2007. i 2008. godine u kojem su obelodanjene informacije u vezi s poverljivim odlukama Žalbenog veća Međunarodnog suda u predmetu protiv Slobodana Miloševića.

U nalogu se navodi da je, "Florence Hartmann znala da su te informacije poverljive u momentu kada su obelodanjene, da je naloženo da se odluke iz kojih su ove informacije potekle zavedu kao poverljive i da obelodanjivanjem ovih informacija objavljuje poverljive informacije javnosti".

 



*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org