Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Formalno potvrđena saradnja Međunarodnog suda i Bosne i Hercegovine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Haag, 3. decembar 1994.
PC/PIO/001tFormalno potvrđena saradnja Međunarodnog suda i Bosne i Hercegovine


 

Danas, u subotu 3. decembra 1994. godine, u prostorijama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), g. Irfan Ljubijankić, ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine, i sudija Richard Goldstone, tužilac Međunarodnog suda, potpisali su memorandum o razumijevanju.

Ovim dokumentom se zvanično potvrđuje riješenost Vlade BiH da u potpunosti sarađuje s Međunarodnim sudom, i posebno, da ispuni zahtjeve tužioca.

Pismeno formalizujući kooperativni stav koji je Vlada RBiH izrazila na sastanku sa sudijom Goldstoneom u Sarajevu 5. i 6. oktobra 1994. godine, ovim memorandumom o razumijevanju predviđa se uglavnom sljedeće:

-    uspostavljanje terenske kancelarije Međunarodnog suda u Sarajevu,
-    omogućavanje uviđaja i prikupljanje materijalnih dokaza,
-    sastanci s potencijalnim svjedocima: njihovo lociranje, identifikacija, intervjui i zaštita,
-    slanje posmatrača na suđenja koja se održavaju u BiH,
-    razmjena informacija svih vrsta.


*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org