Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Fotografije iz sudnica MKSJ –ponovno stupanje Ratka Mladića pred Sud

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Haag, 4. jul 2011.
VE/MOW/PA439t


Fotografije iz sudnica MKSJ –ponovno stupanje Ratka Mladića pred Sud

 

Nekoliko digitalnih fotografija današnjeg ponovnog stupanja pred Sud Ratka Mladića su dostupne.

Druge agencije mogu reprodukovati ove fotografije pod uslovom da je jasno navedeno da ih je ustupio MKSJ.

Za više informacija molimo vas da stupite u kontakt sa: press [at] icty.org

Spisak fotografija

fotografija 1   sudija Orie
fotografija 2   Ratko Mladić


*****
Postupke u sudnicama možete pratiti na internet stranici Međunarodnog suda na www.icty.org

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Twitteru i Youtubeu