Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Fotografije iz sudnice MKSJ – Izricanje presude Draganu Jokiću za nepoštovanje Suda

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE
 
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Haag, 27. mart 2009.
MOW/PA366t

Fotografije iz sudnice MKSJ – Izricanje presude Draganu Jokiću za nepoštovanje Suda

Nekoliko digitalnih fotografija današnjeg izricanja presude Draganu Jokiću  u postupku za nepoštovanje Suda snimljenih u sudnici III nalazi se na: http://drop.io/icty_270309/

Druge agencije mogu reprodukovati ove fotografije pod uslovom da je jasno navedeno da ih je ustupio MKSJ.

Za više informacija molimo vas da stupite u kontakt sa: press [at] icty.org">press [at] icty.org


Spisak fotografija

fotografija 1   predsjedavajući sudija Carmel Agius   
fotografija 2   Dragan Jokić   
fotografija 3   sudnica II

Postupke u sudnicama možete pratiti na intertnet stranici Međunarodnog suda na www.icty.org*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org