Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Fotografije iz sudnice MKSJ – Izricanje presude M. Lukiću i S. Lukiću

Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 20. Juli 2009.
MOW/PA375e


Fotografije iz sudnice MKSJ – Izricanje presude Milanu Lukiću i Sredoju Lukiću


Nekoliko digitalnih fotografija današnjeg izricanja presude u predmetu Lukić i Lukić snimljenih u sudnici MKSJ-a nalazi se na:

http://drop.io/icty_200709/

Druge agencije mogu reprodukovati ove fotografije pod uslovom da je jasno navedeno da ih je ustupio MKSJ.

Za više informacija molimo vas da stupite u kontakt sa: press [at] icty.org

Spisak fotografija

fotografija 1   predsjedavajući sudija Robinson  
fotografija 2   optuženi Milan Lukić  
fotografija 3   optuženi Sredoje Lukić

* * *

Postupke u sudnicama možete pratiti na internet stranici Međunarodnog suda www.icty.org

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org