Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Fotografije sa suđenja Vlastimira Đorđevića

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE
 
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 27. januar 2009.
CT/MOW/PA355t

Fotografije sa suđenja Vlastimira Đorđevića

Nekoliko fotografija današnjeg početka suđenja Vlastimiru Đorđerviću snimljenih u sudnici MKJS nalazi se na:

http://drop.io/icty27012009
 
Druge agencije mogu reprodukovati ove fotografije pod uslovom da je jasno navedeno da ih je ustupio MKSJ.

Za više informacija molimo vas da stupite u kontakt sa: press [at] icty.org">press [at] icty.org


Spisak fotografija

fotografija 1    Optuženi Vlastimir Đorđević
fotografija 2    Sudija Kevin Parker
fotografija 3    Tužilac Chester Stamp
fotografija 4    Članovi Đorđevićevog tima odbrane
fotografija 5    Pogled na celu sudnicu

Postupke u sudnicama možete pratiti na intertnet stranici Međunarodnog suda na www.icty.org*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org