Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Francuska je postala prva zemlja stalna članica Saveta bezbednosti koja je potpisala sporazum o izvršenju kazni koje izriče Međunarodni Krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY

GREFFE

SEKRETARIJAT SUDA

 

Hag, 25. februara 2000.
CC/P.I.S./472-t

FRANCUSKA JE POSTALA PRVA ZEMLJA STALNA ČLANICA SAVETA BEZBEDNOSTI KOJA JE POTPISALA SPORAZUM O IZVRŠENJU KAZNI KOJE IZRIČE MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

U petak 25. februara, 2000., njegova ekselencija g. Bernard de Montferrand, ambasador Francuske u Holandiji i g-đa Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Sekretar Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) potpisali su sporazum o izvršenju kazni koje izriče Međunarodni sud, po kojem se te kazne mogu izdržavati na francuskom tlu.

Francuska time postaje šesta članica Ujedinjenih nacija koja je potpisala takav sporazum, nakon što su to već učinile Italija, Finska, Norveška, Švedska i Austrija. Francuska je prva stalna članica Saveta bezbednosti koja će na taj način sarađivati sa Međunarodnim sudom.

Ovaj sporazum će stupiti na snagu čim Francuska vlada obavesti MKSJ da su obavljene interne formalnosti.

*****