Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Gojko Janković prebačen u Bosni i Hercegovinu

Gojko Jankovic prebacen u Bosni i Hercegovinu

Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Haag, 8.
decembar 2005.

RC/MO/1032t


GOJKO JANKOVIĆ PREBAČEN
U BOSNU I HERCEGOVINU


Međunarodni sud prebacio četvrtog
optuženog u jednu od država bivše
Jugoslavije radi suđenja

Gojko Janković je danas prebačen
s Međunarodnog suda u Sarajevo, gdje će
mu se suditi pred Vijećem za ratne zločine
Suda Bosne i Hercegovine. Prebacivanje je uslijedilo
nakon odluke Žalbenog vijeća od 15.
novembra 2005. kojom je potvrđena odluka
o prosljeđivanju predmeta.


Janković se tereti za zločine
počinjene na području Foče,
jugoistočno od Sarajeva, Bosna i Hercegovina,
u periodu od jula do oktobra 1992. U optužnici
se navodi da je u tom periodu Janković bio
zamjenik komandanta vojne policije i jedan
od glavnih vođa paravojske u Foči.


Konkretno, u optužnici se navodi da je
Janković učestvovao u kampanji progona
nesrpskog stanovništva, prvenstveno civila
bosanskih Muslimana u gradu Foči i okolici.
Navodi se da je Janković bio zadužen
za grupu vojnika koji su 3. jula 1992. uhapsili
grupu žena i prebacili ih na lokaciju
poznatu kao Buk Bijela, gdje su ispitivane
i silovane. Pored toga, u optužnici se
navodi da je Janković lično učestvovao
u ispitivanjima i silovanjima. Od 3. jula do
13. avgusta 1992., za vrijeme kada je ta grupa žena
bila zatočena u gimnaziji u Foči
i sportskoj dvorani “Partizan”,
navodi se da su Janković i grupa njemu
podređenih vojnika seksualno zlostavljali žene
zatočene u tim objektima. Nadalje, Janković se
tereti da je 30. oktobra 1992., zajedno s još dvojicom
počinilaca, lično silovao četiri
mlade djevojke i žene u jednom stanu blizu
ribljeg restorana u Foči. Konačno,
u optužnici se navodi da je Janković znao
ili imao razloga da zna da su njemu potčinjeni
vojnici seksualno zlostavljali djevojke i žene
tokom ili odmah nakon ispitivanja.


Zbog tih zločina Janković se tereti
na osnovu individualne krivične odgovornosti
prema članu 7(1) Statuta, kao i na osnovu
krivične odgovornosti nadređenog
prema članu 7(3) Statuta. Janković je
14. marta 2005. prebačen na Međunarodni
sud iz Banja Luke, Bosna i Hercegovina. Prilikom
prvog stupanja pred sud 18. marta 2005., Janković se
nije izjasnio o krivici. Na novom stupanju
pred sud 15. aprila 2005. izjasnio se da nije
kriv.


Za Međunarodni sud istraga i krivično
gonjenje odgovornih za zločine počinjene
u opštini Foča i oko nje predstavljaju
značajan zadatak. Četiri osobe su
osuđene za ulogu koju su imale u tim zločinima,
postupak za prosljeđivanje Bosni i Hercegovini
predmeta protiv dvije osobe nalazi se u fazi žalbe,
dvije osobe već su prebačene nacionalnim
vlastima, i konačno, Dragan Zelenović,
kojeg su uhapsile vlasti Ruske Federacije u
septembru ove godine, još uvijek čeka
na prebacivanje u Haag. Pored toga, Slobodan
Milošević, Momčilo Krajišnik,
Biljana Plavšić i Radovan Karadžić,
koji je i dalje u bjekstvu, takođe se
terete za zločine počinjene na ovom
području.


Prosljeđivanje predmeta


Kao dio strategije okončanja
rada Međunarodnog suda, koju je podržao
Savjet bezbjednosti UN-a, Tužilaštvo
je zatražilo da se manji broj predmeta
protiv optuženih srednjeg i nižeg
ranga proslijedi domaćim sudovima u skladu
s pravilom 11bis Pravilnika o postupku
i dokazima Međunarodnog suda.


Iako je MKSJ usredsređen na suđenje
počiniocima genocida, zločina protiv čovječnosti
i ratnih zločina najvišeg ranga,
sud će i dalje u potpunosti podržavati
suđenja počiniocima srednjeg i nižeg
ranga pred sudovima u bivšoj Jugoslaviji,
uključujući i one koji su prebačeni
s MKSJ-a u skladu s pravilom 11bis.
Međunarodni sud je takođe poduzeo
intenzivne i sveobuhvatne napore kako bi pomogao
jačanje kapaciteta domaćih institucija
za procesuiranje predmeta ratnih zločina.


Da bi neki predmet bio proslijeđen po
pravilu 11bis, Vijeće za prosljeđivanje
sastavljeno od troje sudija, mora da izda nalog
za prosljeđivanje na vlastitu inicijativu
ili po zahtjevu Tužilaštva. Vijeće će
donijeti odluku da se predmet proslijedi samo
ako se u potpunosti uvjeri da će se optuženom
suditi u skladu s najvišim međunarodnim
standardima i da nivo odgovornosti optuženog,
kao ni težina krivičnih djela za
koja se tereti u optužnici, nisu faktori
koji bi prosljeđivanje predmeta domaćim
vlastima činili neprimjerenim. Trenutno
se zahtjev za prosljeđivanje Bosni i Hercegovini
dva predmeta protiv šest optuženih
nalazi u žalbenom postupku.


Od osnivanja 1993., Međunarodni sud je
optužio 161 osobu za ratne zločine
počinjene u bivšoj Jugoslaviji. Do
danas, okončani su postupci protiv 88
osoba. Šest osoba nalazi se na slobodi.


*****