Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Goran Jelisić prebačen u Italiju na izdržavanje zatvorske kazne

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE

SEKRETARIJAT
 

Hag, 29. maj 2003.

JL/P.I.S./758-t


GORAN JELISIĆ PREBAČEN U ITALIJU

NA IZDRŽAVANJE ZATVORSKE KAZNE


U četvrtak, 29. maja 2003., Goran Jelisić je prebačen u Italiju
na izdržavanje kazne koju mu je izrekao Međunarodni krivični
sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).


Jelisić je 19. oktobra 1999. osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju
od 40 godina. Nakon žalbenog postupka, Žalbeno vijeće je
5. jula 2001. potvrdilo kaznu od 40 godina zatvora (vidjeti saopštenje
za javnost br. 601-t). Jelisić je prva osoba koja je prebačena
na izdržavanje kazne u Italiji.


Italija je postala prva država koja je 6. februara 1997. sa Međunarodnim
sudom potpisala sporazum o izdržavanju kazni (vidjeti saopštenje
za javnost br. 154, na engleskom jeziku). Ostale zemlje su Finska
(7. maja 1997.), Norveška (24. aprila 1998.), Švedska (23. februara
1999.), Austrija (23. jula 1999.), Francuska (25. februara 2000.), Španija
(28. marta 2000.) i Danska (19. juna 2002). Njemačka je sa Međunarodnim
sudom potpisala dva ad hoc sporazuma u vezi sa Duškom Tadićem
i Dragoljubom Kunarcem.


Jelisić
je deseti optuženi koji se tenutno nalazi na izdržavanju kazne.
Duško Tadić i Dragoljub Kunarac su na izdržavanju kazni
u Njemačkoj; Anto Furundžija u Finskoj; Stevan Todorović,
Drago Josipović i Vladimir Šantić u Španiji; Duško
Sikirica u Austriji; Zoran Vuković i Radomir Kovač u Norveškoj.


***