Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Goran Lajić predat Međunarodnom sudu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 13. maj 1996.
AMcD/PIO/072t

Goran Lajić predat Međunarodnom sudu

Njemačke vlasti su danas Međunarodnom sudu predale Gorana Lajića, jednog od optuženih obuhvaćenih optužnicom u predmetu "Sikirica i drugi" koju je Međunarodni sud podigao 21. jula 1995. godine, a koja se odnosi na događaje u logoru Keraterm.

Lajića je uhapsila njemačka policija 18. marta 1996. godine.

Njegovo prvo stupanje pred sud biće održano pred Pretresnim vijećem I u petak, 17. maja u 10:30 sati kada će od njega biti zatraženo da se izjasni o krivici.

Podaci o predmetu

Lajić, koji je rođen 25. septembra 1967. godine u Banja Luci, tereti se za krivična djela koja ja počinio u svojstvu stražara ili isljednika u logoru Keraterm, u opštini Prijedor, u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini od otprilike 24. maja do 30. avgusta 1992. godine. Optužen je za učešće u premlaćivanju, mučenju i ubistvima nekoliko zatočenika u Keratermu i direktno je umiješan u ubistva pet imenovanih zatočenika: Jasmina Izejirija, "Špije" Mesića, Drage Tokmanovića, Emsuda Bahonjića i osobe pod nadimkom "Car".

Na osnovu navedenih krivičnih djela optuženi se tereti za sljedeće: četiri tačke teških povreda Ženevskih konvencija (hotimično lišavanje života, suprotno članu 2 (a) Statuta); četri tačke kršenja zakona i običaja ratovanja (ubistvo), suprotno članu 3 Statuta i 3 (1) (a) Ženevskih konvencija; i sedam tačaka za zločine protiv čovječnosti, odnosno alternativno za tri.

Lajić se po četiri od ovih tačaka tereti za ubistvo, suprotno članu 5(a) Statuta, dok se po tri alternativne tačke Lajić tereti za nečovječna djela, suprotno članu 5 (i) Statuta.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org