Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Gospođa Louise Arbour imenovana za novog tužioca Međunarodnog suda

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
TUŽILAŠTVO
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 01. mart 1996.
CC/PIO/040t

Gospođa Louise Arbour imenovana za novog tužioca Međunarodnog suda

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je 29. februara 1996. godine Rezoluciju 1047 (1996) kojom je sudija Louise Arbour iz Kanade, imenovana za novog tužioca Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu.

Sudija Arbour će preuzeti dužnost od sudije Goldstonea 1. oktobra 1996.
U prilogu se nalaze njena izjava za štampu i kratka biografija.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org