Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Gospodin Jacques Chirac, predsjednik Republike Francuske, u posjeti Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY

GREFFE

SEKRETARIJAT

 

Hag, 29. februara 2000.
PR/S.I.P/473-t

GOSPODIN JACQUES CHIRAC, PREDSJEDNIK REPUBLIKE FRANCUSKE, U POSJETI MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM SUDU ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Posjeta gospodina Jacques Chiraca, predsjednika Republike Francuske 29. februara 2000. godine, je prva posjeta Sudu predsjednika jedne od stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

U pratnji predsjednika republike je, između ostalih, bio i Njegova ekselencija gospodin Pierre Moscovici, Ministar za evropske poslove.

Predsjednik Chirac se sastao sa predsjednikom Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, Njegovom ekselencijom, sudijom Claude Jordom, kao i sa tužiocem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR), gospođom Carlom del Ponte. Sastanak u širem sastavu održan je između delegacije predsjednika i delegacije Suda i njemu su prisustvovale sve sudije, sekretar Suda, zamjednik tužioca i zamjenik sekretara.

Predsjednik Republike Francuske je svojim domaćinima ponovo izrazio želju Francuske da kroz efikasnu saradnju sa ad-hoc tribunalima i kroz odanost predloženom Međunarodnom krivičnom sudu istraje u borbi protiv situacije u kojoj krivci za zločine protiv čovječnosti mogu izbjeći kaznu.

U ime Međunarodnog suda, predsjednik Jorda je podvukao od kolikog je značaja za Sud saznanje da može računati na podršku svih država, a naročito u vezi sa hapšenjima i prikupljanjem dokaza. Naglasio je da je posjeta predsjednika Chiraca podvukla kvalitet odnosa Francuske i MKSJ i činjenice da je Francuska od početka podržavala Sud.

FRANCUSKA, ČVRSTA PODRŠKA OD SAMOG POČETKA

Francuska je 1992. godine bila jedna od prvih država koja je predložila formiranje međunarodnog suda i koja je podnijela jedan od nacrta statuta koji su doveli do toga da se 1993. uspostavi MKSJ. Ubrzo nakon toga, ona je postala prva članica Ujedinjenih nacija koja je 1. januara 1995. donijela zakon koji reguliše načine saradnje francuskog pravnog sistema i MKSJ. Francuska je nedavno postala prva stalna članica Savjeta bezbjednosti i šesta država koja je sa Ujedinjenim nacijama potpisala Sporazum o sprovođenju kazni Međunarodnog suda (pogledati Saopštenje za javnost od 25. februara 2000.).

Pored doprinosa opštem budžetu Ujedinjenih nacija, francuska vlada je takođe finansirala uvođenje na MKSJ i MKSR audio i video tehnike koja je neophodna za normalno odvijanje suđenja. Francuska je jedna od zemalja koja je 1999. Tužilaštvu stavila na raspolaganje tim eksperata za istrage na Kosovu.

Zaključno sa 25. februarom 2000., 50 od 868 zaposlenih na Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju su Francuski državljani. Desetoro ih radi u Tužilaštvu, a 40 za sudska vijeća i Sekretarijat.

Posjeta predsjednika Chiraca je došla nedelju dana nakon što je Francuska Assembleé Nationale donijela propis kojim je ratifikovala Rimsku Konvenciju iz jula 1998. kojom je uspostavljen Međunarodni krivični sud.

*****