Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Gospodin Jean-Claude Antonetti izabran za stalnog sudiju na mjesto sudije Claudea Jorde

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Den Haag, 23. septembar 2003.

CC/P.I.S./784-t


GOSPODIN JEAN-CLAUDE ANTONETTI IZABRAN ZA STALNOG
SUDIJU

NA MJESTO SUDIJE CLAUDEA JORDE


Od 1. oktobra 2003. g. Jean-Claude Antonetti će vršiti dužnost
sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.


Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je imenovao g. Antonettia
na mjesto sudije Claudea Jorde, koji je nedavno podnio ostavku kako bi
preuzeo dužnost sudije stalnog Međunarodnog krivičnog suda.
Nakon što da svečanu izjavu u skladu sa pravilom 14 Pravilnika
o postupku i dokazima, sudija Antonetti će služiti preostali
dio mandata sudije Jorde do 16. novembra 2005.


KRATKA BIOGRAFIJA


Gospodin Antonetti je francuski državljanin, rođen
13. jula 1942.


Na početku je radio kao državni službenik,
da bi sudsku karijeru započeo
1977. Dvije godine kasnije, počeo je raditi u Ministarstvu pravde
gdje je prvo obavljao dužnost šefa Kabineta direktora Uprave
zatvora /Chef de cabinet du Directeur
de l’Administration Pénitentiaire/
a zatim šefa Kabineta direktora Službe za civilne
poslove i čuvara pečata /Chef de Cabinet du Directeur des
Affaires Civiles et du Sceau

/ (do 1984.). Nakon što je imenovan za pravnog savjetnika
za pitanja evropske ekonomske saradnje (1984-1986.), postao
je šef Odjela za komunikacije pri Ministarstvu pravde (1986-1987.).


Godine 1987. izabran je za javnog tužioca /Procureur de la République/ u Senlisu (Oise). Od 1991. i 1995., te od 1997. do 1998.,
g. Jean-Claude Antonetti je bio potpredsjednik Višeg suda u Parizu
/Tribunal de Grande Instance
de Paris/
. U međuvremenu (1995-1997.), postao je
pravni savjetnik /Conseiller Justice/ francuskog premijera.


U aprilu 1998., g. Jean-Claude Antonetti je postao pravni
savjetnik /Conseiller Justice/ francuskog predsjednika g. Jacquesa
Chiraca. Na tom položaju je ostao do jula 2002., kada je imenovan
za predsjedavajućeg
sudiju Apelacionog suda u Parizu /Président
de Chambre ŕ la Cour d’appel de Paris/.


Od septembra 2002., g. Antonetti je član Savjetodavne komisije za
ljudska prava.