Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Gospodin Riad imenovan za sudiju Međunarodnog suda kao zamena za sudiju Abi-Saaba

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 2. oktobar 1995.
CC/PIO/020t

Gospodin Riad imenovan za sudiju Međunarodnog suda kao zamena za sudiju Abi-Saaba

 

Nakon konsultacija s predsedavajućim Saveta bezbednosti i generalne skupštine Ujedinjenih nacija, generalni sekretar Ujedinjenih nacija danas je imenovao g. Fouad Abdel-Moneim RIADA za sudiju Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.

Gospodin Fouad RIAD, iz Egipta, obavljaće funkcije sudije do kraja mandata sudije Georgesa ABI-SAABA, koji je takođe iz Egipta, koji je bio sudija Međunarodnog suda od 17. novembra 1993. godine i koji je podneo ostavku na tu dužnost kako bi nastavio svoje akademske aktivnosti.


Kratka biografija sudije Riada

Sudija Riad (rođen 1928. godine u Kairu) ima dugogodišnju karijeru kao profesor prava na Univerzitetu u Kairu. Takođe je predavao u Njujorku, Parizu i Hagu. Sudija Riad je objavio veći broj knjiga i članaka na arapskom, engleskom i francuskom jeziku. Takođe je aktivan kao arbitar i konsultant za međunarodno pravo.

Predsedavao je Plenarnim komitetom Konferencije Ujedinjenih nacija o sukcesiji država u pogledu međunarodnih ugovora 1977. i 1978. godine.

Sudija Riad je član Instituta za međunarodno pravo (Institut de droit international), a od 1993. do 1995. godine je obavljao dužnost potpredsednika tog instituta. Od 1990. godine je član Egipatskog društva za međunarodno pravo.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org