Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Govor predsjednika Pocara pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda

Govor predsjednika Pocara pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PREDSJEDNIK

Den Haag, 15. listopada 2007.

MOW/1191tGOVOR PREDSJEDNIKA POCARA PRED OPĆOM SKUPŠTINOM UJEDINJENIH NARODA


 


U svojem današnjem govoru pred Općom skupštinom UN-a kojim je predstavio četrnaesti Godišnji izvještaj Međunarodnog suda, predsjednik Suda Fausto Pocar istaknuo je neusporedivu efikasnost Suda i njegov duboki utjecaj na razvoj međunarodnog kaznenog pravosuđa, te ukazao na pitanja koja su relevantna za okončanje rada Suda.


U svojem govoru, predsjednik Pocar je iznio da je Međunarodni sud podigao optužnice protiv ukupno 161 osobe, te da je za 109 od tih osoba do danas završeno i suđenje i žalbeni postupak, uključujući i presudu Žalbenog vijeća u predmetu Halilović koja će biti izrečena sutra. U sedam predmeta protiv osam osoba vode se postupci pred Žalbenim vijećem, a uskoro se očekuje odluka o tri uložene žalbe u jednom od tih postupaka. Trenutačno su u toku suđenja 26-orici optuženika u sedam predmeta, 12 optuženika čeka suđenje, a četiri bjegunca su i dalje na slobodi.


Predsjednik je naglasio da se suđenja i žalbeni postupci koji su u toku vode nezapamćenim tempom - u tri sudnice Međunarodnog suda održava se istovremeno sedam suđenja, a broj presuda Žalbenog vijeća dosegao je rekordnu razinu od 11 presuda donesenih prošle godine, uključujući sedam presuda u posljednjih šest mjeseci. Predsjednik je rezimirao jedinstvena postignuća Međunarodnog suda izjavivši da je, s obzirom na činjenicu da se u većini predmeta vodio i prvostupanjski i žalbeni postupak, Međunarodni sud dosad donio više od trostruko većeg broja sudskih odluka nego svi drugi međunarodni kazneni sudovi i tribunali zajedno. Predsjednik je u vezi s tim potvrdio da su svi suci Međunarodnog suda potpuno predani obvezi ispunjenja rokova predviđenih strategijom okončanja rada Suda, istovremeno ne zanemarujući svoju dužnost da osiguravaju pravičnost postupka i puno poštovanje prava optuženika.


Predsjednik Pocar također je istaknuo da je jedno od glavnih područja interesa Međunarodnog suda protekle godine bilo partnerstvo s državama bivše Jugoslavije, čiji je cilj osigurati da te države imaju što više koristi od rada Suda. Predsjednik je izjavio da je prosljeđivanje predmeta domaćim sudovima u skladu s pravilom 11bis Pravilnika o postupku i dokazima ("Pravilnik") pomoglo pri uspostavljanju vodeće uloge tih sudova u procesuiranju predmeta ratnih zločina u domaćem pravosuđu, te da će upravo ti sudovi nastaviti misiju Međunarodnog suda u pogledu ukidanja nekažnjivosti. Predsjednik je dodao da je Međunarodni sud usvojio izmjene i dopune svojeg Pravilnika kako bi omogućio domaćim sudskim vlastima da izravno podnose zahtjeve sucima Međunarodnog suda za pristup zaštićenim informacijama u posjedu Međunarodnog suda, a koje su relevantne za domaće postupke. Predsjednik je govorio i o širokom spektru aktivnosti programa outreach koje su poduzela sva tijela Međunarodnog suda kako bi ojačala suradnju i prijenos znanja i iskustva sucima i tužiteljima na području bivše Jugoslavije, te osigurala da presude i odluke Međunarodnog suda dopru do lokalnog stanovništva. Naposljetku, predsjednik je naglasio važnost pružanja stalne podrške kaznenom pravosuđu u državama bivše Jugoslavije, kako bi im se osigurali dostatni resursi koji će jamčiti integritet kaznenih postupaka protiv osoba optuženih za međunarodna kaznena djela. Predsjednik je posebno upozorio na potrebu za dodatnom obukom zatvorskog osoblja, te za osiguranjem zatvorskih uvjeta u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava.


Govoreći o pitanju ostavštine Međunarodnog suda, predsjednik je rekao da su MKSJ i MKSR ustanovili dvanaest pitanja koja će ostati kao zadaci i nakon završetka procesuiranja predmeta koji su trenutačno u toku pred Međunarodnim sudom, primjerice pitanja bjegunaca, zaštite svjedoka, izvršenja i ublažavanja kazni, zahtjeva za preispitivanje presuda, te arhiva. Predsjednik je izjavio da su MKSJ i MKSR zajednički podnijeli završni dokument o pitanjima ostavštine Radnoj grupi za ad hoc međunarodne sudove Vijeća sigurnosti u rujnu ove godine, te da će Međunarodni sud nastaviti svoj rad s Radnom grupom u nadolazećim mjesecima.


Što se tiče suradnje s državama, predsjednik je istaknuo da je izvršenje mandata Međunarodnog suda uvijek bilo povezano s pitanjem suradnje država bivše Jugoslavije, uključujući pitanje uhićenja bjegunaca. Predsjednik je u vezi s tim konstatirao da, iako su dvojica od šestorice dugotrajnih bjegunaca pred Međunarodnim sudom uhićeni i dovedeni u Den Haag - Zdravko Tolimir 31. svibnja 2007., zahvaljujući suradnji Srbije i Republike Srpske, i Vlastimir Đorđević 17. lipnja 2007., zahvaljujući suradnji Srbije i Crne Gore - Međunarodni sud je i dalje vrlo nezadovoljan zbog trajnog neuspjeha međunarodne zajednice da postigne uhićenje preostalih bjegunaca, a posebno Radovana Karadžića i Ratka Mladića.


Naposljetku, predsjednik je govorio o vrlo važnom pitanju zadržavanja visokostručnog osoblja i sudaca Međunarodnog suda. Predsjednik je ponovno izjavio da je to pitanje od presudne važnosti za daljnju učinkovitost rada Međunarodnog suda, te je apelirao na Opću skupštinu da ne zanemari učinak što bi ga odlazak osoblja imao na strategiju okončanja rada Suda.


Kao zaključak, predsjednik Pocar je izjavio da je Međunarodni sud svijetu dokazao da je moguće boriti se protiv nekažnjivosti uz pridržavanje normi propisanog postupka, te da je utro put pravosudnim tijelima širom svijeta za kazneno gonjenje počinitelja teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Zahvalio je zemljama članicama Skupštine na njihovoj podršci Međunarodnom sudu i pozvao sve zemlje članice da nastave pomagati Međunarodnom sudu u njegovim nastojanjima da uspješno završi svoj posao.


*****


Cjelokupni tekst govora predsjednika Suda možete naći na sljedećim adresama:


 


Na engleskom http://www.un.org/icty/pressreal/2007/pr1191e-annex.htm


Na francuskomhttp://www.un.org/icty/pressreal/2007/pr1191f-annex.htm


Godišnji izvještaj možete naći na internetskoj stranici MKSJ-a na sljedećoj adresi:


 


Na engleskom http://www.un.org/icty/publications-e/index.htm


Na francuskom http://www.un.org/icty/publications-f/index.htm