Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Hapšenje generala Envera Hadžihasanovića, generala Mehmeda Alagića i pukovnika Amira Kubure

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

OFFICE
OF THE PROSECUTOR
BUREAU
DU PROCUREUR
TUŽILAŠTVO
 

Hag,
3. avgust 2001.

GB/P.I.S./610-t


HAPŠENJE
GENERALA ENVERA HADŽIHASANOVIČA,

GENERALA MEHMEDA ALAGIČA I PUKOVNIKA AMIRA KUBURE


U
utorak, 2. augusta 2001., vlasti Federacije Bosne i Hercegovine su uhapsile
tri osobe protiv kojih je Međunarodni sud podigao optužnice u vezi
sa zločinima počinjenim u srednjoj Bosni u periodu od januara
1993. do januara 1994.


Tužilac
Carla Del Ponte je podigla optužnicu protiv trojice bivših komandanata
armije Bosne i Hercegovine, generala Envera Hadžihasanovića, generala
Mehmeda Alagića i pokovnika Amira Kubure koja je potvrđena 13.
jula 2001. Trojica optuženih se terete kršenjima zakona i običaja
ratovanja i teškim kršenjima Ženevskih konferencija, uključujući
ubistva, hotimično lišavanje života, nasilje protiv života i tijela,
hotimično nanošenje velikih patnji, nečovječno postupanje,
protivpravno zatočenje, bezobirno razaranje i druge teške zločine.
Optuženi se terete na osnovu komandne odgovornosti u skladu sa članom
7(3) Statuta Međunarodnog suda.


U
vrijeme navodnih zločina, general Enver Hadžihasanović je bio
Komandant 3. korpusa bosanske Armije. General Mehmed Alagić je prvo
bio komandant Operativne grupe 3. korpusa, a kasnije je postao komandant
3. korpusa. Pukovnik Amir Kubura je prvo bio vršilac dužnosti komandanta,
a onda i komandant 7. muslimanske brdske brigade 3. korpusa.


Žrtve
ovih zločina su uglavnom bili bosanski Hrvati, kao ratni zarobljenici
i civili. Navodno izvršeni zločini se mogu svrstati u tri kategorije:
prvo - smaknuća i pokolji nakon napada na gradove i sela. Drugo -
zločini koji su navodno počinjeni u zatočeničkim objektima,
koji uključuju ubistva, premlaćivanja, fizičko i psihičko
zlostavljanje, korišćenje zatočenika za kopanje rovova u vrijeme
borbi, i korišćenje zatočenika kao talaca i živih štitova. Treća
kategorija se odnosi na sistematsko pljačkanje i uništavanje područja
koje su okupirale snage 3. korpusa.


Jedna
od osnovnih karakteristika optužnice je da se navodi da su većinu
zločina, i to najstrašnije od njih, počinili muslimanski borci,
stranci, koji su sebe nazivali "mudžahedinima" ili "svetim
ratnicima".


Nakon
što je potvrđena optužnica koja je držana pod pečatom do hapšenja
optuženih, nalozi za hapšenje optuženih su poslati vlastima Federacije
Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ovi nalozi su izvršeni 2. augusta i očekuje
se da će se uskoro optuženi prebaciti u Hag.


*****