Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Hapšenje i dovođenje Momira Nikolića

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
2. aprila 2002.

RC/P.I.S./664-t


HAPŠENJE I DOVOĐENJE
MOMIRA NIKOLIĆAU ponedjeljak 1. aprila 2002. godine, snage
SFOR-a su u selu Repovac, u Bosni i Hercegovini, uhapsile Momira Nikolića.


Nakon
hapšenja, u utorak 2. aprila 2002., optuženi je prebačen u Pritvorsku
jedinicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Momir
Nikolić je rođen 20. februara 1955. godine.


U optužnici
datiranoj 26. marta 2002 i otpečaćenoj 2. aprila 2002., navodi
se da su početkom juna 1995. jedinice Drinskog korpusa vojske bosanskih
Srba (VRS) granatirale srebreničku enklavu i napale posmatračke
punktove Ujedinjenih nacija sa nizozemskom posadom koji su se tu nalazili.
Napad Drinskog korpusa na srebreničku enklavu nastavio se do 11. jula
1995. kada su snage "Vukova sa Drine" iz sastava Zvorničke
brigade, snage Bratunačke brigade, Desetog diverzantskog odreda i
druge jedinice VRS-a ušle u Srebrenicu.


Tokom
nekoliko dana neposredno nakon napada, snage VRS-a su zarobile, zatočile,
pogubile po prijekom postupku i pokopale preko 7.000 muškaraca i mladića,
bosanskih Muslimana iz srebreničke enklave, a muslimanske žene i djecu
Srebrenice prisilno prebacile van tog područja.


U vrijeme
napada VRS-a na enklavu te ubijanja i pogubljenja muškaraca bosanskih
Muslimana koja su uslijedila, Momir Nikolić je bio kapetan prve klase,
na dužnosti pomoćnika komandanta Bratunačke brigade za bezbjednost
i obavještajne poslove. Njegova brigada, koja je bila zadužena za bezbjednost
teritorije uz sjevernu, istočnu i južnu granicu srebreničke enklave,
direktno je učestvovala u samom zauzimanju enklave.


Prema
navodima optužnice, kao pomoćnik komandanta Bratunačke brigade
za bezbjednost i obavještajne poslove, Nikolić je bio zadužen za zarobljene
bosanske Muslimane iz Srebrenice od 11. jula 1995. najmanje do 1. novembra
1995.


Navodi se
da je Momir Nikolić, zajedno sa drugim oficirima i jedinicama VRS-a
i MUP-a (Ministarstva unutrašnjih poslova) bio član udruženog zločinačkog
poduhvata i svjesno učestvovao u njemu. Navodi se da je svrha tog
poduhvata bila nasilno prebacivanje žena i djece iz srebreničke enklave
u Kladanj 12. i 13. jula 1995, te hapšenje, zatočavanje i pogubljivanje
streljanjem po prijekom postupku, pokapanje i ponovno pokapanje hiljada
muškaraca i mladića, bosanskih Muslimana iz srebreničke enklave
starih od 16 do 60 godina.


Optužbe


Optužnica
Momira Nikolića na osnovu individualne krivične odgovornosti (član
7(1) Statuta) tereti kako slijedi:


po jednoj tački, za genocid (član
4 Statuta – genocid; alternativno, saučesništvo radi počinjenja
genocida)
po četiri tačke, za zločine
protiv čovječnosti (član 5 Statuta – istrebljenje; ubistvo;
progoni; nehumana djela (prisilno preseljenje)),
po jednoj tački, za kršenja zakona
i običaja ratovanja (član 3 Statuta – ubistvo).

Prvo stupanje pred Sud Momira Nikolića
zakazano je za srijedu, 3. aprila u 15:00 sati u sudnici I pred sudijom
Schomburgom.