Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Haradinu Bali odobreno privremeno puštanje na slobodu

Haradinu Bali odobreno privremeno puštanje na slobodu

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
ŽALBENO VEĆE

Hag, 1. septembar 2006.
CVO/MOW/1104t

HARADINU BALI ODOBRENO PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU


Haradinu Bali, bivšem zatvorskom stražaru Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), danas je iz humanitarnih razloga odobreno privremeno puštanje na slobodu iz Pritvorske jedinice Međunarodnog suda na kratko vreme kako bi otputovao na Kosovo. Odlukom Žalbenog veća, Bali, koji je u novembru prošle godine osuđen na 13 godina zatvora za učestvovanje u ubistvu zatvorenika i druge zločine na Kosovu, dozvoljeno je da prisustvuje pomenu i provede period žalosti za svojim nedavno preminulim bratom.

Privremeno puštanje Bale na slobodu podleže određenim konkretnim uslovima koji se navode u odluci. Tačni datumi njegovog puštanja na slobodu i povratka u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog suda nisu navedeni u javnoj odluci iz bezbedonosnih razloga.

Ovo je drugi put da je Bali odobreno privremeno puštanje na slobodu iz Međunarodnog suda, nakon što mu je od 23. do 27. aprila 2006. bilo dozvoljeno da otputuje na Kosovo kako bi prisustvovao pomenu za svoju kćerku.

Dana 30. novembra 2005, Pretresno veće je osudilo Haradina Balu, bivšeg zatvorskog stražara u zatočeničkom logoru Lapušnik, na zatvorsku kaznu od 13 godina. Bala je proglašen krivim za učestvovanje u zlostavljanju tri zatvorenika u zatočeničkom logoru Lapušnik, za sopstvenu ulogu u "održavanju i sprovođenju nehumanih uslova" u logoru, kao i za pomaganje pri mučenju jednog zatvorenika i učestvovanje u ubistvu devet zatvorenika iz logora koji su 25. ili 26. jula 1998. odvedeni na planinu Beriša i ubijeni. Bala se žalio na kaznu i žalbeni postupak je u toku.

Haradin Bala je bio optužen zajedno s Fatmirom Limajem i Isakom Musliuom, bivšim pripadnicima OVK. Limaj i Musliu su oslobođeni svih optužbi i pušteni na slobodu. Tužilaštvo je podnelo žalbu na presudu.

*****
Integralni tekst odluke na engleskom jeziku možete naći na Internet stranici Međunarodnog suda na sledećoj adresi:
http://www.icty.org/x/cases/limaj/acdec/en/060901.htm

Sve postupke pred Sudom možete pratiti na Internet stranici Međunarodnog sSuda:
www.icty.org