Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Haradinu Bali odobreno privremeno puštanje na slobodu

Haradinu Bali odobreno privremeno pustanje na slobodu

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
ŽALBENO VEĆE

Hag, 21. april 2006.
CT/MOW/1070t

HARADINU BALI ODOBRENO PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU

Žalbeno veće odobrilo je zahtev Haradina Bale za privremeno puštanje na slobodu kako bi 26. aprila 2006. na Kosovu prisustvovao pomenu za svoju kćerku. Haradinu Bali je odobren boravak na slobodi od 23. do 27. aprila 2006, kako bi mu se omogućilo da sa svojom porodicom i zajednicom provede tradicionalni period žalosti koji prethodi pomenu.

Privremeno puštanje na slobodu podleže određenim konkretnim uslovima koji se navode u odluci. Ti uslovi uključuju odgovornost UNMIK-a da preuzme optuženog na aerodromu u Prištini i osigura njegovu danonoćnu zaštitu kao i nadzor nad njim, te da osigura njegovo ispunjavanje uslova iz odluke o privremenom puštanju na slobodu. Ovi uslovi takođe uključuju sledeća uputstva za Haradina Balu:

Da nema nikakvog kontakta sa žrtvama i svedocima i da ni na koji način na njih ne utiče; da ne utiče na bilo koji drugi način na postupak ili izvršenje pravde;

Da ni sa kim ne razgovara o svom predmetu, osim sa svojim advokatima što uključuje i zabranu kontakta s medijima;

Da ne traži pristup dokumentima ili arhivama;

Da se strogo pridržava svih uputstava koja dobije od bilo koje osobe koja deluje po ovlašćenju Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara (UNMIK);

Da se strogo pridržava svakog naloga Žalbenog veća kojim se menjaju uslovi, ili okončava, njegovo privremeno puštanje na slobodu.

Dana 30. novembra 2005, Pretresno veće je osudilo Haradina Balu, bivšeg zatvorskog stražara Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) u zatočeničkom logoru Lapušnik na zatvorsku kaznu od 13 godina. Bala je proglašen krivim za učestvovanje u zlostavljanju tri zatvorenika u zatočeničkom logoru Lapušnik, za svoju ličnu ulogu u «održavanju i sprovođenju nehumanih uslova» u logoru, pomaganju pri mučenju jednog zatvorenika i učestvovanju u ubistvu devet zatvorenika iz logora koji su 25. ili 26. jula 1998. odvedeni na planinu Beriša i ubijeni. Bala se žalio na kaznu i žalbeni postupak je u toku.

Haradin Bala je bio optužen zajedno s Fatmirom Limajem i Isakom Musliuom, bivšim pripadnicima OVK. Limaj i Musliu su oslobođeni svih optužbi i pušteni na slobodu. Tužilaštvo je podnelo žalbu na presudu.

Od osnivanja 1993, Međunarodni sud je optužio 161 osobu za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji. Do danas su zaključeni postupci protiv 90 osoba. Šest optuženih još uvek je na slobodi.

*****

Integralni tekst odluke možete naći na Internet stranici Međunarodnog suda na sledećoj adresi: http://www.icty.org/x/cases/limaj/acdec/en/060420.pdf

Postupke pred sudom možete pratiti na Internet stranici Međunarodnog suda:

www.icty.org