Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Henry Hans Holthuis postavljen za sekretara MKSJ-a

SEKRETARIJAT
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Den Haag, 12. decembra 2000.
JL/P.I.S./548-t

Henry Hans Holthuis postavljen za sekretara MKSJ-a

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju pozdravlja objavu da je juče, 11. decembra 2000., Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Kofi Annan, postavio gospodina Henry Hans Holthuisa za novog sekretara Suda. Odluka o postavljanju je donesena u konsultaciji sa sudijom Claude Jorda-om, predsjednikom MKSJ-a, i u skladu sa Statutom Suda. Predsjednik Suda Jorda je tražio mišljenja sudija MKSJ-a u skladu sa Pravilnikom o postupku i dokazima, i takođe konsultovao Tužiteljicu, gđu Carlu Del Ponte.

Biografija

Od juna 1995. godine, g. Holthuis (rođen 17. Jula 1947.) je bio na funkciji glavnog javnog tužiloca i šefa Državnog ureda Službe javnog tužioca Nizozemske, čije je sjedište u Rotterdamu. Državni ured Službe javnog tužioca je osnovan 1995. kao novi središnji organ u borbi protiv organizovanog kriminala.

Prije toga, g. Holthuis je bio na funkciji glavnog javnog tužiloca Okružnog ureda javnog tužioca u Zwolleu, Nizozemska.

Od 1988. do 1991. g. Holthuis je bio direktor Centra za obrazovanje i obuku za rad u sudstvu u Zutphenu. Sarađivao je sa nekoliko srodnih međunarodnih centara u Evropi, uključujući i Ecole Nationale da la Magistrature u Bordeaux-u.

Od januara 1985. do septembra 1988., bio je glavni tužilac pri Apelacionom sudu u Hagu, u koje vrijeme je doprinio formulisanju strategije krivičnog gonjenja u tom regionu, specijalizirajući se za slučajeve vezane za drogu i prevare.

Tokom cijele svoje karijere, g. Holthuis je kontaktirao sa mnogim međunarodnim organizacijama, uključujući i Proceureurs de la Republique u Francuskoj, zatim Specijalnog glavnog tužioca za borbu protiv Mafije u Rimu, te Savezni istražni biro u Sjedinjenim Američkim Državama i Agenciju za suzbijanje droga u Vašingtonu.

Gospodin Holthuis je član mnogih državnih organizacija uključujući i Nizozemsko udruženje sudskih službenika u kojem je i član odbora, a zadnje četiri godine je bio i predsjednik Sekcije javnih tužilaca.

Gospodin Holthuis govori nekoliko jezika, uključujući engleski, francuski i njemački.

Gospodin Holthuis je oženjen i ima troje djece.