Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

I treći diplomatski seminar održan na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaciju se koncentriše na strategiju ispunjenja mandata

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
27. juni 2002.

JdH/P.I.S./684-t


TREĆI
DIPLOMATSKI SEMINAR ODRŽAN NA MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM SUDU ZA BIVŠU
JUGOSLAVIJU SE KONCENTRIŠE NA STRATEGIJU ISPUNJENJA MANDATA


Danas,
u četvrtak 27. juna 2002., predstavnici diplomatskih misija u Nizozemskoj
su se okupili na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju
(MKSJ) na Diplomatskom seminaru.


Ovaj
seminar je treći takav skup po redu koji je organizovao Međunarodni
sud sa namerom da obavesti članove diplomatskog kora o najnovijim
aktivnostima organa Međunarodnog suda, da ih obavesti o izazovima
koji su pred njim, kao i da naglasi značaj saradnje država članica
Ujedinjenih nacija za uspeh Tribunala. Diplomatski seminar je bio usmeren
na strategiju ispunjenja mandata koju razvijaju predsednik, sudija Claude
Jorda, tužilac Carla Del Ponte i sekretar Hans Holthuis.


U skladu
sa najavom koju su predsednik i tužilac Međunarodnog suda dali pred
Savetom bezbednosti u novembru 2001, ova strategija ispunjenja mandata
sadrži i progresivno usmeravanje resursa Međunarodnog suda na krivično
gonjenje i suđenje političkim i vojnim liderima na najvišim nivoima
odgovornosti i mogućnost da se u budućnosti neki od predmeta prebace
na domaće vlasti i pravosudne institucije.


Ova
strategija je dalje objašnjena u izveštaju pod naslovom "Izveštaj
o pravosudnom statusu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju
i mogućnosti prebacivanja određenih predmeta domaćem sudstvu"
koji su nedavno pripremili predsednik, tužilac i sekretar i poslali Savetu
bezbednosti. Delovi ovog izveštaja su razmatrani sa odgovarajućim
vlastima tokom posete predsednika, tužioca i zamenika sekretara Međunarodnog
suda Bosni i Hercegovini, koja je obavljena od 17. – 21. juna 2002. Rezulatati
ove posete su izneseni na Diplomatskom seminaru.


Predsednik,
zamenik sekretara i sekretar su se obratili diplomatskim predstavnicima
nakon čega je usledila diskusija, kako za vreme formalnog dela sastanka,
tako i tokom neformalnog prijema.


*****