Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Imenovanje Njegove Ekselencije Mohameda El Habiba Fassi Fihrija na mjesto sudije Mohameda Bennoune od 1. marta 2001.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 


Hag, 31. januara 2001.

CC/P.I.S./559-tIMENOVANJE NJEGOVE EKSELENCIJE MOHAMEDA
EL HABIB FASSI FIHRIJA NA MJESTO SUDIJE MOHAMEDA BENNOUNE OD 1. MARTA
2001.Generalni sekretar Ujedinjenih nacija,
g. Kofi Annan imenovao je Njegovu Ekselenciju Mohameda El Habib Fassi
Fihrija (iz Maroka) za stalnog sudiju Međunarodnog
krivičnog
suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) na mjesto sudije Mohameda Bennoune (iz
Maroka). Mandat sudije Fihrija počinje
1. marta 2001.


U skladu sa članom
13(3) Statuta Tribunala, prije imenovanja sudije El Habib Fassi Fihrija,
Generalni sekretar se konsultovao sa predsjednicima Savjeta sigurnosti
i Generalne skupštine. Mandat sudije El Habib Fassi Fihri će
do će
do kraja odslužiti
mandat sudije Bennoune, odnosno do 16. novembra 2001.


Njegovo visočanstvo
Mohamed VI od Maroka imenovao je sudiju Mohameda Bennounu za ambasadora
i stalnog predstavnika Kraljevine Maroko pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku.BIOGRAFIJA SUDIJE MOHAMEDA EL HABIB
FASSI FIHRIJA


Rođen
12. januara 1932. u Essaouiri, g. Mohamed El Habib Fassi Fihri je dugogodišnji
sudija i diplomata.


Od 1957. do 1960., g. El Habib Fassi
Fihri bio je sudija i potpredsjednik Regionalnog suda u Kazablanki, nakon
čega
je postao kraljevski tužilac
(1962.), zatim glavni državni
tužilac
pri Vrhovnom sudu (1971.) i predsjednik vijeća
Vrhovnog suda (1986.).


U međuvremenu,
g. El Habib Fassi Fihri bio je na funkciji generalnog sekretara Ministarstva
pravde (od 1964. do 1971. i od 1976. do 1982.) i imenovan je za ambasadora
Kraljevine Maroko u Grčkoj
(od 1982. do 1986.).


Gospodin El Habib Fassi Fihri je 1990.
imenovan za ambasadora u Austriji i stalnog predstavnika Kraljevine Maroko
pri Ujedinjenim nacijama u Beču,
kao i Organizaciji Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO) i
Međunarodnoj
agenciji za atomsku energiju (IAEA), čiji
je bio guverner. Takođe
je pratio rad Organizacije za sigurnosti i saradnju u Evropi (OSCE).SUDIJA BENNOUNA JE 16. NOVEMBRA 1998.
POLOŽIO
ZAKLETVU NA MKSJ-uKao član
Pretresnog vijeća
III, sudija Mohamed Bennouna je učestvovao
u suđenju
u predmetu Tužilac
protiv Darija Kordića
i Marija Čerkeza
,
u kojem se trenutno donosi presuda. Učestvovao
je i u pretpretresnim postupcima i donosio odluke u mnogim predmetima
koji su trenutno u pretpretresnoj fazi: Tužilac
protiv Simića
i ostalih
, Tužilac
protiv Sikirice i ostalih
, Tužilac
protiv Krajišnika
. Kao član
Žalbenog
vijeća,
sudija Bennouna je bio imenovan za predžalbenog
sudiju u predmetu Tužilac
protiv Kupreškića
i ostalih
, i u predžalbenom
postupku u predmetu Tužilac
protiv Delalića
i ostalih
("Čelebići")
za koji će
se presuda izreći
20. februara 2001.*****