Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Imenovanje suca Fausta Pocara koji će zamijeniti Antonia Cassesea 1. veljače 2000.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL CHAMBERS

CHAMBRES DE 1ere INSTANCE

RASPRAVNA VIJEĆA

 

Den Haag, 6. siječnja 2000.

CC/P.I.S./461-T


IMENOVANJE SUCA FAUSTA POCARA KOJI ĆE ZAMIJENITI

ANTONIA CASSESEA 1. VELJAČE 2000.


Glavni
tajnik Ujedinjenih naroda, g. Kofi Annan, imenovao je prof. Fausta Pocara
iz Italije sucem Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju.


Dana 1. veljače
2000., prof. Pocar zauzet će mjesto suca Antonia Cassesea (Italija)
koji je 6. rujna 1999. najavio svoju odluku da da ostavku početkom
2000. (vidi Priopćenje za javnost br. 435). Sudac Pocar vršit
će tu funkciju tijekom ostatka mandata suca Cassesea do njegova isteka
16. studenog 2001.


U skladu s člankom 13(3) Statuta Međunarodnog suda, glavni tajnik
savjetovao se s predsjednicima Vijeća sigurnosti i Opće skupštine
prije imenovanja prof. Pocara.


KRATKI ŽIVOTOPIS


Gospodin Fausto
Pocar (rođen 21. veljače 1939.), profesor međunarodnog
prava na Sveučilištu u Milanu (Italija), stalno je uključen
u aktivnosti Ujedinjenih naroda.


Izabran je za
člana Odbora za ljudska prava Ujedinjenih naroda 1984. i predsjedavao
je njime 1991. i 1992. godine. Sudjelovao je na Svjetskoj konferenciji
o ljudskim pravima u Beču 1993. godine. Profesor Pocar također
je sudjelovao u raznim misijama Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda
za ljudska prava (između ostalog u Čečeniji 1995. i Rusiji
1996. godine).


Nekoliko
puta bio je član talijanske delegacije u Općoj skupštini
u New Yorku i Povjerenstvu za ljudska prava u Ženevi. Profesor Pocar
također je bio član Odbora Ujedinjenih naroda za mirno korištenje
svemira.


Profesoru Pocaru
Den Haag nije stran: predavao je na Haškoj akademiji za međunarodno
pravo i sudjelovao proteklih dvadeset godina u Haškoj konferenciji
o međunarodnom privatnom pravu.


Profesor Pocar
autor je mnogih pravnih publikacija te član raznih udruženja,
kao što su Institut de droit international i International
Law Association
.