Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Ivan Čermak i Mladen Markač optuženi u 7 točaka za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja

Press Release . Communiqué de presse . Priopćenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
TAJNIŠTVO
 

Den Haag, 8. ožujka 2004.
JL/P.I.S./828-t

IVAN ČERMAK I MLADEN MARKAČ OPTUŽENI U 7 TOČAKA ZA ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI I KRŠENJA ZAKONA ILI OBIČAJA RATOVANJA

Danas, 8. ožujka 2004, sudac Parker potpisao je nalog kojim je otpečaćena optužnica protiv Ivana Čermaka i Mladena Markača. Optužnicu je sudac Parker prvobitno potvrdio 24. veljače 2004.

Optuženi

Ivan Čermak

U optužnici se navodi da je Ivan Čermak rođen 19. prosinca 1949. u općini Zagreb, u Republici Hrvatskoj, koja je bila dio tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ). Od 1990. do 1991. Ivan Čermak je obnašao je dužnost dopredsjednika Izvršnog odbora Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i bio je savjetnik predsjednika Franje Tuđmana.

Godine 1991. Ivan Čermak je imenovan pomoćnikom ministra obrane u Vladi Republike Hrvatske, koju dužnost je obnašao do 1993. godine. Dok je bio na toj dužnosti i nakon toga, imao je čin general-pukovnika. Godine 1993. imenovan je ministrom trgovine, brodogradnje i energetike. U prosincu 1993. Ivan Čermak prestao je biti ministrom u hrvatskoj Vladi.

Dana 5. kolovoza 1995, predsjednik Franjo Tuđman imenovao je Ivana Čermaka zapovjednikom Zbornog mjesta Knin. Na tom je položaju bio do 15. studenog 1995. kad ga je naslijedio njegov zamjenik.

Mladen Markač

U optužnici se navodi da je Mladen Markač rođen 8. svibnja 1955. u Đurđevcu, u općini Đurđevac, u Republici Hrvatskoj, koja je bila dio tadašnje SFRJ. Godine 1981. diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu, a 1982. odslužio je obvezni vojni rok. Potom je pristupio policijskim snagama Ministarstva unutrašnjih poslova SFRJ.

Godine 1990. Mladen Markač i drugi osnovali su, u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova, policijsku postrojbu za posebne namjene. Imenovan je zamjenikom zapovjednika te jedinice, koja je koncem 1990. postala antiteroristička jedinica. Godine 1991. Mladen Markač imenovan je zapovjednikom Antiterorističke jedinice Lučko. Godine 1992. promaknut je u general-bojnika (u pričuvi).

Dana 18. veljače 1994, Mladen Markač imenovan je zapovjednikom Specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Nakon operacije "Oluja", imao je čin general-pukovnika.

Individualna kaznena odgovornost i kaznena odgovornost nadređenog

U optužnici se navodi da su i Ivan Čermak i Mladen Markač "sudjelovali u udruženom zločinačkom pothvatu čiji je zajednički cilj bio prisilno i trajno uklanjanje srpskog stanovništva iz regije Krajina, između ostalog pljačkanjem, oštećivanjem i potpunim razaranjem imovine srpskog stanovništva kako bi se pripadnike tog stanovništva odvratilo ili spriječilo da se vrate i ponovno nastane u svojim domovima."

U optužnici se dalje navodi da "Ivan Čermak i Mladen Markač snose individualnu kaznenu odgovornost za kaznena djela iz članaka 3. i 5. Statuta Međunarodnog suda koja im se stavljaju na teret u ovoj optužnici temeljem članka 7(1) Statuta Međunarodnog suda. Djelujući sami ili u dogovoru s drugima, obojica optuženih su planirali, poticali, naređivali, počinili ili na drugi način pomagali i podržavali planiranje, pripremu ili izvršenje tih djela, ili su predviđali vjerojatnost da će ona biti počinjena."

U optužnici se navodi da su "Ivan Čermak i Mladen Markač imali moć, ovlasti i odgovornost da spriječe ili kazne teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava koja su hrvatske snage počinile tijekom i nakon operacije "Oluja". Obojica optuženih su znala, ili je bilo razloga da znaju, da se njihovi podčinjeni spremaju počiniti sva kaznena djela koja se terete u ovoj optužnici ili da su ih već počinili, a propustili su poduzeti nužne i razumne mjere da spriječe ta djela ili da kazne njihove počinitelje. Obojica optuženih stoga snose individualnu kaznenu odgovornost sukladno članku 7(3) Statuta Međunarodnog suda."

Optužbe

U optužnici su Ivan Čermak i Mladen Markač terete:

u tri točke za zločine protiv čovječnosti (progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, deportacije i druga nečovječna djela (prisilno preseljenje) kažnjiva prema članku 5 u vezi s člancima 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda; u jednoj točki za zločine protiv čovječnosti (druga nečovječna djela kažnjiva prema članku 5 u vezi s člankom 7(3) Statuta Međunarodnog suda; u dvije točke za kršenja zakona ili običaja ratovanja (pljačkanje javne ili privatne imovine i bezobzirno razaranje gradova, naselja i sela kažnjivo prema članku 3 u vezi s člancima 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda; u jednoj točki za kršenja zakona ili običaja ratovanja (ubojstvo, obuhvaćeno zajedničkim člankom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949., kažnjivo prema članku 3 u vezi s člankom 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Cijeli tekst optužnice možete na zahtjev dobiti od Službe za informiranje javnosti.
Također je dostupan na Internet stranici MKSJ-a: www.icty.org