Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Ivica Rajić osuđen na 12 godina zatvora

Ivica Rajic osudjen na 12 godina zatvora

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SUDSKA VIJEĆA

Haag, 8. maj 2006.
OK/MO/1075t

IVICA RAJIĆ OSUĐEN NA 12 GODINA ZATVORA

Međunarodni sud je danas osudio Ivicu Rajića na 12 godina zatvora zbog umiješanosti u napad na selo Stupni Do, u srednjoj Bosni, u oktobru 1993., koji je prouzročio smrt oko 31 civila, kao i uništenje sela. Takođe je osuđen zbog uloge koju je imao u sakupljanju više od 250 muslimanskih muškaraca u Varešu i kasnijeg nečovječnog postupanja s njima.

Dana 26. oktobra 2005., ovaj bivši zapovjednik Druge operativne grupe vojske bosanskih Hrvata izjasnio se krivim po četiri od ukupno deset tačaka optužnice za: hotimično lišavanje života, nečovječno postupanje, uništavanje širokih razmjera i oduzimanje imovine koje nije opravdano vojnom nuždom, a izvedeno je protivpravno i bezobzirno.

Prilikom odmjeravanja kazne, Pretresno vijeće u sastavu: sudija Van Den Wyngaert (predsjedavajući), sudija Nosworthy i sudija Höpfel, uzelo je u obzir težinu krivičnih djela, kao i otežavajuće i olakšavajuće okolnosti.

Što se tiče težine krivičnih djela, Pretresno vijeće je zaključilo da su “počinjena krivična djela bila masovna, po svojoj prirodi posebno nasilna i da su žrtvama i njihovoj rodbini prouzročila tešku bol" i istaklo sljedeći primjer: "izgorjela tijela dvije starice, od kojih je jedna bila invalid, pronađena su u jednoj kući, a izgorjela tijela sedam članova iste muslimanske porodice (dva muškarca, tri žene i dvoje djece od 2 i 3 godine) pronađena su u njihovom skloništu". Osim toga, Pretresno vijeće je istaklo važnost uloge koju je Rajić imao u tim događajima kada je po naređenjima svojih nadređenih, planirao i naredio te napade, te dalje naredio sakupljanje muslimanskih civila, svjestan znatne vjerovatnoće da će nakon tih naređenja biti počinjeni zločini.

Što se tiče otežavajućih faktora, Pretresno vijeće je "uzelo u obzir da su neke žrtve – petoro djece i dvije starice, od kojih je jedna bila invalid – bile u situaciji izuzetne ranjivosti tokom napada na Stupni Do", i da to predstavlja otežavajući faktor.

Sudije su takođe uzeli u obzir nekoliko olakšavajućih okolnosti. Prvenstveno, Pretresno vijeće je "smatralo da je potvrdno izjašnjavanje o krivici Ivice Rajića pomoglo u utvrđivanju istine o zločinima koji su počinjeni u Stupnom Dolu i Varešu" i dodalo da "to može doprinjeti pomirenju naroda u bivšoj SFRJ i uspostavljanju trajnog pomirenja u regiji". Pored toga, Pretresno vijeće je uzelo u obzir Rajićevo kajanje, izraženo u izjavi koju je dao tokom rasprave o kazni, kao i njegovu saradnju s Tužilaštvom i njegove lične okolnosti.

Ivica Rajić će ostati u pritvoru Međunarodnog suda do prebacivanja u jednu od država u kojoj će izdržavati kaznu.

*****

Integralni tekst sažetka presude koji je na današnjoj raspravi pročitala sudac Van Den Wyngaert nalazi se u prilogu, a može se naći i na Internet stranici Suda: www.icty.org.

Presudu o kazni Raspravnog vijeća u ovom predmetu možete naći na stranici: www.icty.org

Postupke u sudnicama takođe možete pratiti na Internet stranici Suda.