Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Ivica Rajić prebačen u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog kaznenog suda u Den Haagu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
TAJNIŠTVO
 

Den Haag, 24. lipnja 2003.
JL/P.I.S./763-t

IVICA RAJIĆ PREBAČEN U PRITVORSKU JEDINICU
MEĐUNARODNOG KAZNENOG SUDA U DEN HAAGU

Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) potvrđuje da je 24. lipnja 2003. Ivica Rajić prebačen u pritvorsku jedinicu MKSJ-a.

Činjenični navodi:

U općim crtama, u optužnici potvrđenoj 29. kolovoza 1995., navodi se da su tijekom listopada 1993. oružane snage samoproglašene “Hrvatske zajednice Herceg-Bosne” pod nazivom Hrvatsko vijeće obrane (“HVO”) sudjelovale u oružanom sukobu s oružanim snagama vlade Republike Bosne i Hercegovine.

U optužnici se navodi da je u listopadu 1993. mjesto Vareš u središnjoj Bosni, bilo pod kontrolom HVO-a. U Stupnom Dolu, selu smještenom otprilike četiri kilometra jugoistočno od Vareša, živjelo je otprilike dvjestopedeset stanovnika, gotovo isključivo muslimanskog porijekla.

Optužnica navodi da su 23. listopada 1993. odredi pod Rajićevim zapovjedništvom napali Stupni Do. Do kraja napada HVO-a, ubijeno je najmanje 16 pripadnika civilnog stanovništva. Selo je gotovo sasvim uništeno, a stanovnici koji nisu bili ubijeni bili su primorani pobjeći.

Prema navodima optužnice, Ivica Rajić je postao zapovjednikom Druge operativne grupe HVO-a u kolovozu 1992. godine, i na tom položaju bio do listopada 1993. Dana 22. listopada 1993., ili približno tog datuma, snage HVO-a u Varešu i okolici, uključujući i Bobovačku brigadu, došle su pod izravno, osobno zapovjedništvo Ivice Rajića.

Ivica Rajić optužen je temeljem individualne kaznene odgovornosti (članak 7(1) Statuta Međunarodnog suda), ili, alternativno, temeljem svoje zapovjedne odgovornosti (članak7(3)):

u četiri točke za teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. (članak 2 – hotimično lišavanje života; uništavanje vlasništva) i u dvije točke za kršenja zakona i običaja ratovanja (članak 3 – namjerni napad na civilno stanovništvo i bezobzirno razaranje sela).

Postupak prema pravilu 61:

U nekim slučajevima kad optuženik nije prebačen na Sud, Međunarodni sud postupa u skladu s pravilom 61 Pravilnika o postupku i dokazima. U postupku prema pravilu 61, Raspravno vijeće u punom sastavu na javnoj raspravi pregledava optužnicu i dokazni materijal i, ako zaključi da postoje razumne osnove za sumnju da je optuženik počinio sva ili neka od kaznenih djela za koja je optužen, ono će potvrditi optužnicu i izdati međunarodni nalog za uhićenje kako bi se osiguralo da optuženik bude uhićen ako pokuša prijeći međunarodnu granicu. Uz to, Vijeće može potvrditi, na temelju dokaza Tužiteljstva, da optužnica nije uručena optuženiku zbog neizvršenja naloga za uhićenje ili zbog toga što je država odbila surađivati sa Sudom.

Predsjednik Međunarodnog suda, nakon savjetovanja s predsjedavajućim sucima raspravnih vijeća, može o tome obavijestiti Vijeće sigurnosti. Pravilo 61 nije suđenje in absentia i ne bavi se utvrđivanjem krivnje.

Na dan 13. rujna 1996., Raspravno vijeće je jednoglasno potvrdilo sve točke optužnice protiv Ivice Rajića, izjavivši da postoje razložne osnove za vjerovanje da je optuženik počinio zločine za koje je bio optužen, i izdalo je međunarodnu tjeralicu za njegovo uhićenje koja je poslana svim državama i međunardnim Provedbenim snagama (IFOR-u) u Bosni i Hercegovini.

Nadalje, Raspravno je vijeće ustanovilo da je neuspjeh u uhićenju Rajića bio posljedica odbijanja Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske da surađuju s Međunarodnim sudom. Predsjedniku Međunarodnog suda povjerena je odgovornost izvještavanja Vijeća sigurnosti o ovom nepoštovanju obveza (vidi Priopćenje za javnost br. 106).

Datum prvog stupanja optuženika pred sud bit će naknadno objavljen.

*****

Puni tekst optužnice: http://www.icty.org/case/rajic/4#ind