Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izjava data u ime Biljane Plavšići izjava gospodina Roberta Pavicha

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

DEFENCE
COUNSEL
CONSEIL
DE LA DÉFENCE
ODBRANA
 

Hag,
2. oktobar 2002.

/P.I.S./697-t


Branioci
Biljane Plavšić zatražili su od Službe za odnose sa javnošću
Međunarodnog suda da objavi sledeće izjave po završetku rasprave
o izmeni njenog izjašnjavanja o krivici:


Izjava
data u ime Biljane Plavšić


Prihvatajući
odgovornost i izražavajući žaljenje, u potpunosti i bezuslovno, gospođa
Plavšić se nada da će pružiti neku utehu nevinim žrtavama -
muslimanskim, hrvatskim i srpskim - u ratu u Bosni i Hercegovini. Gđa
Plavšić poziva i druge, posebno lidere, sa bilo koje strane u sukobu,
da preispitaju sebe i svoje sopstvene postupke.


Prihvatanje
odgovornosti gđe Plavšić je pojedinačno i lično. Krivičnu
odgovornost snose samo pojedinci, i ona je zasnovana na delima i ponašanjima
pojedinaca. Prihvatanje odgovornosti gđe Plavšić odražava ovo
načelo, i potvrđuje da odgovornost pojedinca, čak iako
je on ili ona lider, ne može biti pripisana grupi ljudi. Prihvatajući
pojedinačnu odgovornost, gđa Plavšić se nada se da će
pomoći svom narodu da prevaziđe pogrom koji se dogodio tokom
protekle decenije, da se izmiri sa susedima, te da, naposletku, obnovi
svoj ugled poštovanog naroda.*****


Izjava
gospodina Roberta Pavicha, branioca gospođe Biljane Plavšić


Kao branilac
gospođe Plavšić, želeo bih da istaknem dve bitne činjenice
o Sporazumu:


Prvo - ne
postoji dogovor, niti je bilo ikakvih razgovora između gospođe
Plavšić i Tužilaštva oko moguće kazne. Gospođa Plavšić
razume, kao što to Sporazum izričito predviđa, da se ona izlaže
mogućnosti doživotnog zatvora.


Drugo - ne
postoji dogovor između gospođe Plavšić i Tužilaštva da
će ona svedočiti u bilo kom predmetu koji se vodi pred ovim
Tribunalom.*****