Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izjava predsednika Theodora Merona u čast sudije Patricka Robinsona

IZJAVA
 
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 17. novembar 2011.


Izjava predsednika Theodora Merona u čast sudije Patricka Robinsona

 

Sudija Patrick Robinson Sudija Theodor Meron

Veoma sam zahvalan za priliku da iskažem poštovanje sudiji Patricku Robinsonu i da mu zahvalim na izuzetno dobro obavljenom poslu tokom vršenja funkcije predsednika Međunarodnog suda.

Tokom poslednje tri godine, sudija Robinson bio je izuzetan vođa, koji je vešto, predano i svrsishodno vodio našu instituciju.

Kao sudija Žalbenog veća ovog Međunarodnog suda i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, predsedavao je u nebrojenim žalbenim postupcima, uključujući i nedavnu presudu po žalbi u predmetu Haradinaj. U toj ulozi, bio je paradigma predanosti poštovanju ispravne zakonske procedure i pravičnosti i ostao izuzetno osetljiv na prava optuženih i žalilaca. Njegovi otvoreni pogledi i uravnotežen pristup od izuzetne su koristi za Veće.

Sudija Robinson je takođe predani zagovornik Međunarodnog suda, njegovih obaveza i njegovog nasleđa. On je nepokolebljiv i sistematičan branitelj sudija i sudske nezavisnosti, i hrabro se suprotstavio kritikama upućenim na račun Međunarodnog suda zbog dinamike njegovog rada. Takođe je skrenuo pažnju Saveta bezbednosti, Generalne skupštine i drugih na izazove s kojima se Međunarodni sud susreće zbog gubitka ključnog osoblja, predlažući u više navrata konkretna, praktična rešenja. Pored toga, neumorno se borio za prava zaposlenih na izdavanje dužih ugovora, kao i u vezi s otpremninama. On je, ukratko, sila na koju treba obratiti pažnju kada je u pitanju odbrana Međunarodnog suda i briga da Sud ima ljudstvo i resurse potrebne kako bi ispunio svoj mandat kao sud.

Osim toga, sudija Robinson je pokazao strastvenu predanost brizi da se obezbedi da Međunarodni sud ima dugoročan i važan uticaj u državama bivše Jugoslavije i šire. Bio je pokretač i pomogao je pokretanje i obezbedio uspeh projekta Pravda i ratni zločini, zajedničkog poduhvata Međunarodnog suda, Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS/ODIHR), Međuregionalnog instituta Ujedinjenih nacija za istraživanje kriminala i pravde (UNICRI), i misija OEBS u regionu, uz velikodušnu podršku Evropske unije. Važan cilj projekta Pravda i ratni zločini je izgradnja kapaciteta nacionalnih pravosudnih sistema u bivšoj Jugoslaviji omogućavanjem prenosa jedinstvenog institucionalnog znanja i specijalizovanih veština Međunarodnog suda pravosudnim sistemima u bivšoj Jugoslaviji i obezbeđivanjem da ti pravosudni sistemi imaju pristup relevantnim materijalima Međunarodnog suda u formi u kojoj mogu da ih koriste.

Takođe je doprineo ugledu Međunarodnog suda time što je organizovao dve vrlo uspešne konferencije, prvu, o regionalnom nasleđu Međunarodnog suda u februaru prošle godine, i drugu, o globalnom uticaju Međunarodnog suda, koja je upravo okončana. Radio je na tome da pruži opipljivu podršku žrtvama u bivšoj Jugoslaviji, nastojeći da stavi te žrtve u istu poziciju kao i žrtve pred Međunarodnim krivičnim sudom time što je pozvao na osnivanje fonda koji bi im pružao podršku na lokalnom nivou. Zahvaljujući njegovom vođstvu i lobiranju u vezi s ovim pitanjem, Međunarodna organizacija za migracije obezbedila je sredstva kako bi se sprovela sveobuhvatna studija procene s ciljem da Međunarodnom sudu pruži smernice u vezi s izvodljivim merama podrške žrtvama i mogućim izvorima finansiranja.

Sudija Robinson nam se svim svojim naporima po ko zna koji put pokazao, ne samo svoju trajnu brigu za prava i dobrobit drugih, već i koliko je duboko humana osoba.

Imali smo veliku sreću što je sudija Robinson bio predsednik Međunarodnog suda prethodne tri godine i veoma mi je drago što će on i dalje biti naš cenjeni kolega i drag prijatelj.*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu