Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izjava Tužilaštva povodom hapšenja Ratka Mladića

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
TUŽILAŠTVO
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

 

Hag, 26. maj 2011.
OTP/1411t


Izjava Tužilaštva Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju povodom hapšenja Ratka Mladića

Ratko Mladić
 

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda bivšu Jugoslaviju pozdravlja današnje hapšenje Ratka Mladića, general-pukovnika i bivšeg komandanta Glavnog štaba vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske.

Optužnica protiv Mladića podignuta je 25. jula 1995, a bio je u bekstvu od pravde skoro 16 godina.

Tužilac Brammertz je u vezi s ovim hapšenjem izjavio sledeće:

“Pozdravljam hapšenje Ratka Mladića u Srbiji. Očekujemo dogovor o formalnostima o njegovom prebacivanju u Hag, gde će mu se suditi pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Cenimo rad srpskih vlasti učinjen u hapšenju Ratka Mladića, posebno Saveta za nacionalnu bezbednost i Akcioni tim Srbije. Zahvaljujemo im na ispunjavanju obaveza prema Međunarodnom sudu i prema pravdi. Takođe zahvaljujemo na naporima međunarodne zajednice u podršci merama da se obezbedi hapšenje Ratka Mladića.

Nakon vesti o hapšenju, mislimo prvo i pre svega na žrtve zločina počinjenih tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Te žrtve su prošle kroz nezamislive strahote – uključujući i genocid u Srebrenici – i na zadovoljštinu za njihove patnje se predugo čekalo. Hapšenje Ratka Mladića je takođe važno za sve ljude u bivšoj Jugoslaviji. Verujemo da ono može imati pozitivan uticaj na pomirenje u regionu.

Danas je takođe važan dan za međunarodnu pravdu. Hapšenje Ratka Mladića jasno pokazuje da je rešenost da se međunarodna krivična pravda sprovede čvrsto utemeljena. Današnji događaju pokazuju da ljudi odgovorni za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava više ne mogu da računaju na nekažnjivost”.

KONTEKST

Ratko Mladić, general-pukovnik, bivši komandant Glavnog štaba vojske bosanskih Srba (VRS), tereti se za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja počinjene nad civilima bosanskim Muslimanima, bosanskim Hrvatima, i drugim nesrbima u Bosni i Hercegovini tokom rata od 1992. do 1995. godine.

Kao što se navodi u Optužnici, Ratko Mladić je zajedno sa Radovanom Karadžićem bio ključni učesnik udruženog zločinačkog poduhvata koji je imao za cilj da trajno ukloni bosanske Muslimane i bosanske Hrvate sa teritorije Bosne i Hercegovine na koju su bosanski Srbi polagali pravo. Da bi postigao taj cilj, Ratko Mladić je delovao zajedno sa drugima kako bi počinio zločine na lokacijama i u vreme navedeno u Optužnici.

Kao najviši starešina vojske bosanskih Srba za vreme rata, Ratko Mladić je bio nadređen pripadnicima vojske bosanskih Srba i drugim srpskim snagama koje su bile integrisane u, ili su bile potčinjene vojsci bosanskih Srba. Kao takav, imao je efektivnu kontrolu nad snagama koje su učestvovale u navedenim zločinima. Ratko Mladić se tereti za to da je planirao, podsticao i naredio svaki od tih zločina.

Ratko Mladić se tereti za zločine koji uključuju:

  • ubijanje blizu 8.000 muškaraca i dečaka bosanskih Muslimana u Srebrenica 1995. godine.
  • ubistva, progon, prisilno premeštanje, zatočenje i zlostavljanje bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata tokom kampanje koja je imala za cilj da trajno ukloni te ljude sa teritorije pod kontrolom snaga Republike Srpske.
  • kampanju terora, granatiranja i snajperskog delovanja protiv civila u Sarajevu od strane snaga bosanskih Srba pod njegovom komandom i kontrolom, koja je rezultirala smrću i ranjavanjem hiljada ljudi, među kojima mnogih žena i dece;  
  • uzimanje vojnih posmatrača i osoblja na mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija za taoce u maju i junu 1995. godine.

Prošlo je devetnaest godina otkako su počinjeni prvi zločini navedeni u ovoj optužnici.  Prošlo je šesnaest godina otkako je podignuta optužnica protiv Ratka Mladića. Danas je on u pritvoru i biće prebačen u Hag, gde će mu se suditi.

***

Celokupni tekst optužnice protiv  Ratka Mladića dostupan je na vebsajtu MKSJ na sledećoj adresi:
http://www.icty.org/case/mladic/4

Postupke u sudnicama možete pratiti na vebsajtu Međunarodnog suda na www.icty.org


*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu