Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izjava tužioca Međunarodnog suda Sergea Brammertza u vezi s podneskom za ponovno razmatranje dostavljenim u predmetu Perišić

TUŽILAŠTVO
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Haag, 3. februar 2014.

Izjava tužioca Međunarodnog suda Sergea Brammertza u vezi s podneskom
za ponovno razmatranje dostavljenim u predmetu Perišić

Tužilaštvo je danas podnijelo zahtjev Žalbenom vijeću Međunarodnog suda u kojem traži da ono ponovo razmotri svoju odluku o oslobađanju bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića optužbi za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici od 1993. do 1995. godine.

U zahtjevu tvrdimo da se pogrešno ukinuta pravovaljana osuđujuća presuda i kazna od 27 godina izrečena g. Perišiću mora korigovati kako bi se ispravila teška nepravda nanesena desetinama hiljada muškaraca, žena i djece koji su ubijeni ili ranjeni u Sarajevu i Srebrenici i njihovim porodicama.

To što je Tužilaštvo nakon pažljivog razmatranja dostavilo ovaj zahtjev direktna je posljedica presude u predmetu Šainović, koja je donesena 23. januara 2014. godine. U toj presudi Žalbeno vijeće Međunarodnog suda je nedvosmisleno poništilo  pogrešan zaključak iz drugostepene presude u predmetu Perišić  prema kojem je "konkretna usmjerenost" element odgovornosti za pomaganje i podržavanje. Upravo na tom uslovu "konkretne usmjerenosti" Žalbeno vijeće je ukinulo osuđujuće presude Pretresnog vijeća za pomaganje i podržavanje i g. Perišić je u žalbenom postupku pogrešno oslobođen.

Od objavljivanja drugostepene presude u predmetu Perišić u februaru 2013. godine, Tužilaštvo je dosljedno i energično tvrdilo da uslov "konkretne usmjerenosti" nije valjan i da bi trebao biti poništen. Tužilaštvo je dostavilo detaljan podnesak Žalbenom vijeću u predmetu Šainović, iznoseći argumente da "konkretna usmjerenost" nema utemeljenja u međunarodnom običajnom pravu, da je u suprotnosti s dosljednom sudskom praksom Međunarodnog suda, da nema koherentnost pravne doktrine i da dovodi u pitanje poštivanje međunarodnog humanitarnog prava.

U presudi Žalbenog vijeća u predmetu Šainović, Žalbeno vijeće je prihvatilo naše argumente i zaključilo da je drugostepena presuda u predmetu Perišić u "direktnom i suštinskom konfliktu" s prevladavajućom sudskom praksom i međunarodnim običajnim pravom. Žalbeno vijeće Specijalnog suda za Sierra Leone je u drugostepenoj presudi u predmetu Taylor došlo do istog zaključka.

Poništavajući pogrešan zaključak u drugostepenoj presudi u predmetu Perišić, Žalbeno vijeće je pokazalo svoju nezavisnost, nepristranost i sposobnost za kritičko razmišljanje i doprinijelo jačanju sistema međunarodnog pravosuđa i vladavine prava. Tužilaštvo je sada zatražilo od Žalbenog vijeća da preduzme sljedeći korak potreban da bi se ispravila potvrđena greška tako što će ponovo uzeti u razmatranje drugostepenu presudu u predmetu Perišić i odlučiti o Perišićevoj krivičnoj odgovornosti za pomaganje i podržavanje zločina u Sarajevu i Srebrenici na osnovi ispravnog pravnog standarda.

Uvažavamo činjenicu da je ponovno razmatranje vanredna mjera. Međutim, to je mjera na kojoj moramo insistirati. Tužilaštvo je opredijeljeno da i dalje koristi sve pravne mehanizme kako bi insistiralo na pravednim ishodima koji ispravno odražavaju krivicu optuženih osoba kojima se sudi pred Međunarodnim sudom. Slažemo se sa sudijom Shahabuddeenom, koji je u jednom prethodom predmetu pred Međunarodnim sudom napisao  da bi "vrata za otklanjanje posljedica eventualnog nesumnjivog neostvarenja pravde trebalo držati širom otvorenim u ustanovi čija je misija da donese međunarodnu krivičnu pravdu u region kojem je ona potrebna." Ponovno razmatranje drugostepene presude u predmetu Perišić pomoći će u ostvarenju pravde za žrtve, što je prvenstveni cilj Tužilaštva, Međunarodnog suda, kao i međunarodnog krivičnog pravosuđa u cjelini.