Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izjava Tužioca o saradnji Srbije sa tužilaštvom

Izjava Tužioca o saradnji Srbije sa tužilaštvom

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TUŽILAŠTVO

Hag, 3. oktobra 2007.

OK/OTP/1187tIZJAVA TUŽIOCA O SARADNJI SRBIJE SA TUŽILAŠTVOM


 


Saradnja Srbije sa Tužilaštvom, kao i moja ocena te saradnje, izazivaju veliko interesovanje kod onih koji prate rad Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. U skladu s dogovorom sa predstavnicima Evropske unije, tokom ovog meseca ću im dostaviti detaljnu ocenu napora Srbije na ovom planu.


Tokom mojih nedavnih poseta Beogradu, svi državni predstavnici sa kojima sam se sastala, kako na političkom tako i na operativnom nivou, uveravali su me u opredeljenost Beograda za punu saradnju sa Sudom. Pozdravila sam tu deklarativnu predanost ispunjenju ove obaveze.


Međutim, iako su tokom protekla četiri meseca postignuti neki rezultati, napredak je prilično spor. Još uvek čekamo na dokumenta, od kojih smo neka tražili prošle godine. Takođe još uvek čekamo na dobijanje zatraženog punog pristupa arhivama državnih organa. Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Stojan Župljanin i Goran Hadžić su i dalje u bekstvu. Sve više brinem da ovakav spori napredak neće dovesti do pozitivnog ishoda.


Zato bih želela da iskoristim ovu priliku da još jednom zatražim od vlasti u Beogradu da preduzmu efikasnije mere u cilju pune saradnje sa Tužilaštvom.


Pre svega, želela bih da naglasim da četvorica preostalih begunaca, a posebno Ratko Mladić, moraju biti locirani i uhapšeni. Drugo, svi zahtevi za pomoć koji još nisu rešeni, moraju se ispuniti i svi zatraženi dokumenti moraju odmah biti isporučeni. Konačno, zahtevam pun i bezuslovan pristup državnim arhivama koji smo tražili.


Svako dalje kašnjenje u ispunjavanju ovih obaveza ugrožava uspešan završetak rada Suda i stoji na putu ispunjenja njegovog mandata. To takođe neizbežno dovodi u pitanje volju i sposobnost Srbije da ispuni svoju obavezu pune saradnje sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.


Zaista se nadam da će vlasti u Beogradu uložiti sve napore da ispune svoju deklarativnu predanost i ispune sve obaveze koje imaju prema Tužilaštvu kako bi ostvarili punu saradnju sa Međunarodnim sudom.


*****