Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izjava tužiteljice, Carle Del Ponte 15. mart 2001, PR-577-T Četrnaest izabranih sudija preuzima dužnost u novembru

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

OFFICE
OF THE PROSECUTOR

BUREAU
DU PROCUREUR

TUŽILAŠTVO

 

Hag,
21. marta 2001.

FH/P.I.S./578


Sledi integralni tekst izjave tužioca
Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), gđe
Karle del Ponte, date na konferenciji za štampu 21. marta 2001., koju
je održala zajedno sa predsednikom MKSJ-a, sudijom Klodom Žordom,
g. Grubačem, ministrom pravde Savezne Republike Jugoslavije i g. Batićem,
ministrom pravde Republike Srbije.


IZJAVA TUŽIOCA,
KARLE DEL PONTE


Veoma mi je drago što
sam se ponovo sastala, ovde u Hagu, sa ministrom Grubačem, ministrom
Batićem i specijalnim savetnikom predsednika Jugoslavije, gospodinom
Nalićem. Naši razgovori, koji su bili veoma plodonosni, ohrabruju.
U Beogradu je urađeno puno na nacrtu zakona o sprovođenju saradnje,
i jugoslovenske vlasti su obećale da će nas konsultovati po ovom
pitanju.


Takođe sam sa zadovoljstvom
primila informaciju da su jugoslovenske vlasti dale sve potrebne dozvole
za našu kancelariju u Beogradu. Vlasti Jugoslavije su takođe odlučile
da dozvole sprovođenje istraga na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije
(SRJ), saslušavanje svedoka i pristup dokumentima i arhivama potrebnim
za istrage koje sprovodi moja kancelarija.


[to se tiče hapšenja
i predaje optuženih koji se trenutno nalaze na teritoriji SRJ, ministar
Batić je potvrdio da će vlasti u Beogradu preduzeti mere da proteraju
lica koja je Međunarodni sud optužio, a koja nisu državljani
Jugoslavije. Ministar Grubač je izneo sve probleme sa kojima se Jugoslavija
sada suočava, što je naišlo na moje puno razumevanje. Ali,
želim da naglasim da su saradnja i međunarodna pravda ključni
elementi stabilnosti i važan korak u izgradnji demokratije u celom
regionu.


Značajan napredak je
ostvaren na raznim poljima kako bi se omogućila buduća saradnja.
Nagoveštaji ohrabruju, ali naši sadržajni razgovori tek treba
da daju konkretne rezultate. Nadam se da ću veoma brzo imati zametne
rezultate i da će uskoro početi proces hapšenja i prebacivanja
begunaca.


Na kraju, koristim ovu
priliku da obavestim sredstva javnog informisanja da su pokrenute dve
nove istrage o mogućim povredama zakona i običaja ratovanja i
zločinima protiv čovečnosti. Prva se odnosi na navode o delima
koja su počinile neidentifikovane grupe naoružanih Albanaca protiv
Srba i drugih manjina na Kosovu od juna 1999. do danas.


Druga istraga se odnosi
na navode o aktivnostima pripadnika samozvane Oslobodilačke vojske
Preševa, Medveđe i Bujanovca (OVPMB) u južnoj Srbiji od novembra
1999. do danas.


Želim da se zahvalim
predstavnicima jugoslovenskih i srbijanskih vlasti koji su došli u
Hag i razgovarali sa nama tokom protekla dva dana.


Odgovarajući na pitanje
o nadležnosti Međunarodnog suda gđa Del Ponte je rekla:


Kao što već znate,
nadležnost Međunarodnog suda obuhvata celu teritoriju bivše
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, zločine počinjene
tokom oružanog sukoba i nije vremenski ograničena.


Nadležnost MKSJ-a obuhvata
trenutne događaje na Kosovu, u južnoj Srbiji i Bivšoj Jugoslovenskoj
Republici Makedoniji jer nasilje koje je i dalje prisutno na svakom od
ovih područja svakako zadovoljava pravne kriterijume definicije "oružanog
sukoba" za potrebe zločina navedenih u statutu Međunarodnog
suda.


Stoga sam ovlašćena
da istražujem teške povrede međunarodnog humanitarnog prava
do kojih može doći tokom takvog sukoba, i želim danas da vam
saopštim da sam formalno pokrenula dve istrage na tim područjima.


*****