Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izjava zamjenika tužioca, Grahama Blewitta

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

OFFICE
OF THE PROSECUTOR

BUREAU
DU PROCUREUR

TUŽILAŠTVO

 

Den
Haag, 9. marta 2001.

FH/P.I.S./573


 


IZJAVA
ZAMJENIKA TUŽIOCA,

GRAHAMA BLEWITTAU istupu koji je u srijedu, 7. marta,
imao na Međunarodnom institutu za strategijska istraživanja u
Londonu, zemjenik tužioca Graham Blewitt govorio je o ulozi sudija
u prvostepenim i drugostepenim raspravama na Međunarodnom sudu za
bivšu Jugoslaviju, i o načinu na koji se sudije biraju. Mediji
su naveli da je rekao:"Niko od novih kandidata za izbor nema sudijsko
iskustvo u vođenju krivičnog postupka." Gospodin Blewitt
žali zbog ovog komentara proizišlog iz pogrešnih informacija
i izvinjava se kandidatima i državama članicama UN-a na koje se
ovo odnosi.


G. Blewitt se takođe izvinjava
predsjedniku i sudijama Međunarodnog suda.


G. Blewitt priznaje da je bilo neumjesno
s njegove strane da daje bilo kakve izjave koje bi se mogle protumačiti
kao komentarisanje kompetentnosti sudija izabranih na dužnosti na
Međunarodnom sudu, i to nije bila njegova namjera.


*****