Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izmjene pravilnika o postupku i dokazima usvojene na 22. plenarnoj sjednici

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

PLENARY

PLÉNIERE

PLENARNA
SJEDNICA

 

Hag, 31. jula 2000.

JL/P.I.S./521-t


IZMJENE PRAVILNIKA
O POSTUPKU I DOKAZIMA

USVOJENE NA 22. PLENARNOJ SJEDNICI


Sudije Međunarodnog
krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) održale su 13. i 14.
jula 2000. svoju 22. plenarnu sjednicu i izmjenile osam pravila Pravilnika
o postupku i dokazima Međunarodnog suda. Te izmjene i dopune će
stupiti na snagu u srijedu 2. avgusta 2000.


Izmijenjena su sljedeća
pravila:

pravilo 28, pravilo 44, pravilo 45, pravilo 46, pravilo 50, pravilo
65, pravilo 94 bis i pravilo 116 bis.


Izmjene Pravilnika o postupku
i dokazima na engleskom jeziku trenutno se mogu dobiti od Službe za
informiranje javnosti, Outreach
Programme
-a i naći na Internet
stranici MKSJ-a, a uskoro će biti dostupne i na bosanskom/hrvatskom/srpskom
jeziku.


Glavne izmjene


Glavne izmjene su kako slijedi:


1) Pravilo 28 Pravilnika
o postupku i dokazima:


Sudije za pregled optužnice i dežurne sudije


Prema ovoj izmjeni
dežurni sudija, koji nije član vijeća kojem je dodijeljen određeni
predmet, može donositi odluke u vezi sa prvim pojavljivanjem i privremenim
pritvorom, u skladu sa pravilom 40 bis
Pravilnika o postupku i dokazima.


2)
Izmjene
u drugom odjeljku četvrtog djela
Pravilnika:

Branioci


Izmjene se odnose na kvalifikacije
i disciplinski postupak za branioce pred Međunarodnim sudom i omogućavaju
uvođenje sankcija za nepoštovanje disciplinskih mjera.


2.a) Pravilo 44:

Imenovanje, kvalifikacije i dužnosti branilaca


U tekstu stoji da branioci
moraju govoriti jedan od dva zvanična jezika Suda. U izuzetnim slučajevima,
sekretar Suda može imjenovati branioca koji ne govori niti jedan od
dva jezika Suda, ali koji govori maternji jezik svog klijenta, i to
pod dva uslova: ukoliko
to traži osumnjičeni ili optuženi ili je to u interesu pravde. Sekretar
Suda može zahtijevati ispunjavanje uslova koje smatra prikladnim. Osumnjičeni
ili optuženi može predsjedniku Suda uložiti žalbu na odluku sekretara.


Uspostavljena je Savjetodavna
komisija za pomoć predsjedniku i sekretaru Suda. Sastojaće se
od predstavnika strukovnih udruženja i branilaca koji su se već
pojavljivali u toj funkciji na Sudu, koji imaju priznato profesionalno
pravno iskustvo i potiču iz različitih pravnih sistema. Sa Komisijom
će se obavljati konsultacije u vezi sa svim pitanjima koja se tiču
branilaca. Uputstvo sekretara će odrediti strukturu Komisije i oblasti
odgovornosti.


2.b.) Pravilo 45:

Dodjela branioca


Redosljed prva tri pragrafa
je izmijenjen.


U prvom paragrafu
stoji da će se dodjeljivanje branioca o trošku Suda vršiti pod dva
uslova: ukoliko je to u interesu pravde i ukoliko osumnjičeni ili
optuženi nema dovoljno materijalnih sredstava. Procedura kojom će
se dodjeljivati branilac će biti određena uputstvom
koje će pripremiti sekretar, a odobriti sudije.


U drugom paragrafu se od
branilaca koji žele biti dodijeljeni optuženima zahtijeva da posjeduju
razumni nivo iskustva u krivičnom i/ili međunarodnom pravu.


U trećem
paragrafu se navode izuzeci od pravila, odnosno
da sekretar može dodijeliti branioca čije ime nije na spisku.


U ostalim paragrafima stoji
da se zahtjev osumnjičenog ili optuženog može ponovo razmotriti,
da će sekretar odrediti visinu
naknade u saglasnosti sa sudijama i da se greškom dodijeljeni troškovi
pravne pomoći
mogu povratiti.


c) Pravilo 46:

Nedolično ponašanje branioca


Ovom izmjenom se predviđa
usvajanje i primjena Kodeksa profesionalne etike koji će objaviti
sekretar Suda pod nadzorom predsjednika Suda, radi reguliranja aktivnosti
branilaca.


3) Pravilo 50:

Izmjene optužnice


Prije nego što se predmet
dodijeli Pretresnom vijeću, sudija
koji je potvrdio optužnicu ili sudija kojeg je dodijelio predsjednik
može dopustiti njenu izmjenu. Od trenutka kada se predmet dodijeli Pretresnom
vijeću, to Pretresno vijeće
ili jedan od njegovih članova može dozvoliti izmjenu optužnice,
nakon što se saslušaju strane u postupku.


4) Pravilo 65:

Privremeno puštanje na slobodu


Žalbeno vijeće može
odobriti privremeno puštanje na slobodu. Izmjene u prvobitnom tekstu
navode garancije koje žalilac mora dati prije nego što mu se može odobriti
ova mjera i sadrže uslov za postojanje "posebnih okolnosti" za puštanje
žalioca na slobodu.
Manje izmjene


Ostale izmjene potpravila
73(C), potpravila 85(A)(vi), pravila 94 bis i pravila 116 bis
samo su tekstualne.