Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Iznošenje završnih riječi na suđenju Radovanu Karadžiću počinje 29. septembra

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Haag, 23. septembar 2014.
CT/CS/PA457t

Iznošenje završnih riječi na suđenju Radovanu Karadžiću počinje 29. septembra

Iznošenje završnih riječi na suđenju Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske, počinje u ponedjeljak, 29. septembra, od 9:00 do 16:00 sati u sudnici I.

Očekuje se da će strane u postupku iznositi svoje završne riječi u periodu od ponedjeljka, 29. septembra, do četvrtka, 2. oktobra, nakon čega će uslijediti iznošenje argumenata u postupku replike i duplike u utorak, 7. oktobra.

Novinari koji žele da prisustvuju iznošenju završnih riječi treba da stupe u kontakt sa Službom za medije na adresi press [at] icty.org do četvrtka, 25. septembra, u 17:00 sati. Novinari moraju jasno naznačiti kojem zasijedanju ili zasijedanjima žele da prisustvuju.

Prvobitna optužnica protiv Radovana Karadžića podignuta je 25. jula 1995. godine. On se tereti za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja počinjene u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.

U pritvor Međunarodnog suda prebačen je 30. jula 2008. godine, a suđenje je počelo 26. oktobra 2009. Tužilaštvo je završilo izvođenje svojih dokaza 25. maja 2012. nakon što je pozvalo 195 svjedoka koji su svjedočili uživo. Pretresno vijeće je pozvalo jednog svjedoka. Izvođenja dokaza odbrane počelo je 16. oktobra 2012. i okončano je 1. maja 2014. nakon što je pozvano 238 svjedoka.

Od svog osnivanja, Međunarodni sud podigao je optužnice protiv 161 lica za ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 141 lica su okončani.


Podaci o predmetu