Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izricanje presude o žalbi za Blagoja Simića

Izricanje presude o žalbi za Blagoja Simića

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

Haag, 24. novembar 2006.
CT/MO/PA290t
 

IZRICANJE PRESUDE O ŽALBI ZA BLAGOJA SIMICA

Presuda Žalbenog vijeća u predmetu protiv bivšeg političara bosanskih Srba Blagoja Simića biće izrečena u utorak 28. novembra 2006. u 09:00 sati u sudnici I.

Pretresno vijeće je osudilo i kaznilo Blagoja Simića na 17 godina zatvora za progon nesrpskog civilnog stanovništva u opštini Bosanski Šamac na sjeveru Bosne i Hercegovine u periodu od 17. aprila 1992. do 31. decembra 1993. Nesrpski civili bili su zatočeni pod nehumanim uslovima, bez dovoljno prostora, hrane ili vode i bili su izloženi torturi, uključujući seksualno zlostavljanje, vađenje zuba i prijetnju strijeljanjem.

Pretresno vijeće takođe je utvrdilo da je Simić bio na čelu udruženog zločinačkog poduhvata u Bosanskom Šamcu, čiji je cilj bio progon nesrpskog stanovništva.

Simić je optužen zajedno sa Miroslavom Tadićem i Simom Zarićem. Tadić je kažnjen sa osam godina zatvora i pušten je 4. novembra 2004. Zarić je kažnjen sa šest godina zatvora i pušten je 28. januara 2004.
 

*****
Kompletan tekst presude Pretresnog vijeća je dostupan na:
http://www.icty.org/x/cases/simic/acjug/bcs/061128bcs_summary.pdf

 

Pretres o donošenju presude možete pratiti na internet stranici Suda:
http://domovina.xs4all.nl/eng/court1engv.asx