Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izricanje presude Pretresnog vijeća I u predmetu Jelisić

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 13. oktobar 1999.
JL/PIS/440tIzricanje presude Pretresnog vijeća I u predmetu Jelisić

Obavještavamo vas da će Pretresno vijeće I, u skladu s članom 23 Statuta Međunarodnog suda i pravilom 98ter Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, 19. oktobra 1999. godine, u 14:30 sati u sudnici I, izreći presudu u predmetu protiv Gorana Jelisića. Ovaj pretres će održava se nakon okončanja izvođenja dokaza tužilaštva.

Kontekst

Jelisić je 29. oktobra 1998. godine priznao krivicu po 31 od 32 tačke za koje se teretio Drugom izmijenjenom i dopunjenom optužnicom, podignutom 19. oktobra 1998. godine. Ove tačke uključuju 15 tački za zločine protiv čovječnosti (konkretno, 12 tačaka za ubistvo i tri tačke za nečovječna djela) i 16 tačaka za kršenje zakona ili običaja ratovanja (konkretno, 12 tačaka za ubistvo, tri tačke za okrutno postupanje i jednu tačku za pljačku privatne imovine) na području Brčkog u sjevernoj Bosni i Hercegovini. Jelisić nije priznao krivicu po jednoj tački, po optužbi za genocid (konkretno, lišavanje života članova određene grupe).

*****


Takođe podsjećamo da će se pretres o odmjeravanju kazne po dodatnim tačkama po kojima je Žalbeno vijeće 15. jula 1999. proglasilo Duška Tadića krivim, održati predstojećeg petka, 15. oktobra u 10:00 sati, u sudnici I.

Svi predstavnici sredstava javnog informisanja se pozivaju da prisustvuju na oba pretresa.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu