Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izveštaj o napretku ostvarenom u ispunjavanju strategije okončanja rada MKSJ: Obraćanje tužioca Brammertza Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Tužilaštvo | | The Hague |

Tužilac Serge Brammertz danas je Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacije predstavio 23. Izveštaj Tužilaštva o napretku ostvarenom u ispunjavanju strategije okončanja rada MKSJ, koji se odnosi na period od 16. novembra 2014. do 15. maja 2015. godine. On je Savet izvestio o trenutnom statusu prvostepenih i drugostepenih postupaka pred MKSJ, saradnji Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatske i Srbije sa Tužilaštvom i situaciji u vezi s krivičnim gonjenjem za ratne zločine pred nacionalnim sudovima. Tužilac je takođe naglasio potrebu da se intenziviraju napori na pronalaženju nestalih osoba u regionu i zaključio svoje obraćanje osvrnuvši se na predstojeću 20. godišnjicu srebreničkog genocida.

Tužilac je obavestio Savet bezbednosti da su trenutno u toku četiri prvostepena i tri žalbena postupka koji su preostali pred MKSJ. U vezi s predmetom Mladić, tužilac je izjavio: "Tužilaštvo će kasnije tokom ovog meseca nakratko ponovo otvoriti svoj dokazni postupak kako bismo predočili nedavno otkrivene dokaze u vezi s masovnom grobnicom Tomašica". Dokazi Tužilaštva biće izvođeni tokom devet sati u sudnici. Suđenje u predmetu Hadžić je privremeno prekinuto u oktobru 2014. zbog lošeg zdravstvenog stanja optuženog, a očekuje se da će prvostepene presude u predmetima Šešelj i Karadžić biti izrečene kasnije u toku ove godine. Preostala su još samo tri žalbena postupka: u predmetima Stanišić i Simatović, Stanišić i Župljanin i Prlić i drugi. Osvrćući se na saradnju država, tužilac je izvestio: "Države nastale na području bivše Jugoslavije nastavljaju saradnju s Tužilaštvom i blagovremeno odgovaraju na naše zahteve za pomoć".

U pogledu krivičnog gonjenja za ratne zločine na području bivše Jugoslavije, tužilac je pozdravio "značajne rezultate postignute tokom perioda na koji se odnosi izveštaj u regionalnoj saradnji na predmetima visokog značaja." Međutim, takođe je napomenuo da je "do sada na nacionalnom nivou došlo do krivičnog gonjenja samo u ograničenom broju preostalih predmeta" i da se "mora više uraditi i na najkompleksnijim predmetima najvišeg prioriteta".

Tužilac je, prvenstveno u vezi sa Tužilaštvom BiH, podsetio Savet da je i u prethodnim izveštajima napomenuo "potrebu za unapređenjem upravljanja i vođstva". U predmetima koje je Tužilaštvo MKSJ prosledilo Tužilaštvu BiH (predmeti II kategorije), ostvaren je samo "ograničen napredak", iako je glavni tužilac BiH "preneo snažna uveravanja da će tužilačke odluke biti donesene u svim preostalim predmetima do kraja ove godine". Tužilac Brammertz je u pozitivnom svetlu ukazao na uspešna krivična gonjenja za zločine u vezi sa srebreničkim genocidom koja vode tužioci u BiH.

Tužilac Brammertz izneo je uveravanja Savetu bezbednosti da će Tužilaštvo MKSJ "i dalje direktno sarađivati s nacionalnim vlastima i podsticati preuzimanje pune nadležnosti nad procesom pozivanja na odgovornost, pritom im pomažući da unaprede svoje metode i primene znanje stečeno iz iskustava".

Tužilac je obavestio Savet bezbednosti da je za žrtve na svim stranama u sukobima potraga za nestalim osobama i dalje ključni prioritet. Tužilac je naglasio da je "i dalje previše porodica koje ne znaju sudbinu svojih najmilijih", i naglasio da se "može uraditi više". Izvestio je da je Tužilaštvo MKSJ uključeno u intenzivne napore kako bi se unapredila potraga za nestalim osobama u BiH.

Tužilac Brammertz je zaključio svoje obraćanje osvrnuvši se na predstojeću 20. godišnjicu srebreničkog genocida u julu ove godine. Rekao je da će to "biti prilika da se setimo svih žrtava stradalih u sukobima na području bivše Jugoslavije i da pozdravimo to što preživeli ulažu izuzetne napore na izgradnji mirnije budućnosti." Dodao je da će to "takođe biti prilika za međunarodnu zajednicu da obnovi svoju privrženost ostvarivanju pravde za zločine počinjene u prošlosti i sprečavanju njihovog ponavljanja".