Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izveštaj o strategiji okončanja rada Međunarodnog suda: Obraćanje predsednika Merona Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
PREDSEDNIK
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Hag, 5. decembar 2012
VE/CS/PR1538t

Izveštaj o strategiji okončanja rada Međunarodnog suda: Obraćanje predsednika Merona Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Predsednik MKSJ-a Sudija Theodor Meron

Sudija Theodor Meron danas se obratio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija  u dvojnom svojstvu predsednika MKSJ i Mehanizma za međunarodne krivične sudove (Mehanizma ili MMKS). Predsednik Meron je podneo izveštaj o napretku učinjenom u odnosu na strategiju okončanja rada MKSJ i predstavio detalje o pokretanju rada Mehanizma, pozvavši Savet bezbednosti da se osvrne na dostignuća MKSJ i potencijal MMKS.

Osvrćući se prvo na strategiju okončanja rada MKSJ, predsednik je naglasio izvanredan napredak učinjen na okončanju rada Međunarodnog suda, ističući niz predmeta koji će biti okončani ranije nego što je prvobitno planirano. To uključuje presudu po žalbi  Momčilu Perišiću, čije se izricanje očekuje početkom 2013, kao i presudu po žalbi u predmetu Popović i drugi, za koju se predviđa da će biti izrečena do jula 2014. godine, nekoliko meseci pre prvobitnih predviđanja.

Što se tiče predmeta koji su trenutno u prvostepenom postupku, predsednik je obavestio Savet bezbednosti da se očekuje da suđenje Radovanu Karadžiću bude okončano do 31. decembra 2014. godine, dok se predviđa da će suđenja Goranu Hadžiću i Ratku Mladiću biti okončana do 31. decembra 2015. godine, odnosno 31. jula 2016. godine.

Predsednik je istakao niz izazova s kojima se Međunarodni sud suočava u okončavanju određenih predmeta do datuma koji su predviđeni: “Vrlo sam svestan frustracije koju članovi Saveta možda osećaju kada se suoče s pomeranjem datuma očekivanog okončanja predmeta, pogotovo kada ažurirana predviđanja ne budu u skladu s očekivanjima. Ja delim tu frustraciju. Međutim, moram potcrtati da predviđanje datuma okončanja prvostepenih i drugostepenih postupaka predstavlja više umetnost nego egzaktnu nauku, te se predviđanja koja daje Međunarodni sud moraju razumeti u tom kontekstu”. Predsednik je napomenuo brojne izazove s kojima se Međunarodni sud susreće, uključujući kompleksnost predmeta pred Međunarodnim sudom, koja prevazilazi kompleksnost predmeta pred nacionalnim sudovima, kao i oslanjanje Međunarodnog suda na saradnju s državama kada su u pitanju zahtevi za dostavljanje dokaza. Predsednik je takođe ukazao na poteškoće zbog odlaska iskusnog osoblja, što može usporiti pisanje presuda.

Predsednik je pozvao države članice Saveta bezbednosti da razmotre odlaganja u okončanju rada Međunarodnog suda u odgovarajućem kontekstu, uključujući i šira dostignuća Međunarodnog suda: “Uprkos nekim odgađanjima u okončanju rada Međunarodnog suda, nema mesta sumnji da je rad koji je Međunarodni sud do sada ostvario, i nasleđe koje će ostaviti, već imaju veliku važnost (…) Međunarodni sud je doneo novu eru pozivanja na odgovornosti i novo opredeljenje za pravdu u celoj međunarodnoj zajednici” izjavio je predsednik.

Osvrćući se na izveštaj o radu MMKS, predsednik je najavio da je Mehanizam, čiji je ogranak u Arushi počeo s radom 1. jula 2012. godine, “već duboko posvećen ispunjenju svog mandata”. Predsednik je rekao da su uveliko u toku pripreme za početak rada ogranka u Hagu, koji će početi s radom 1. jula 2013. godine.

Predsednik je podvukao da je veoma počastvovan time što je imenovan za predsednika Mehanizma: “Nadgledajući osnivanje i rad Mehanizma, osećam posebnu odgovornost da međunarodnoj zajednici dokažem da pravičnost i efikasnost nisu međusobno isključivi koncepti. Učiniti međunarodnu krivičnu pravdu duguročno održivom u velikoj meri zavisi od dokazivanja da ona može biti efikasna, efektivna i pristupačna mogućnost za međunarodnu zajednicu”.

Predsednik je objasnio da su predmeti u kojima najava žalbe bude podnesena nakon 1. jula 2013. godine biti rešavani pred Mehanizmom. Ovo bi uključivalo eventualne žalbe u postupcima protiv Vojislava Šešelja, Radovana Karadžića, Gorana Hadžića i Ratka Mladića. Predsednik je podvukao da će Mehanizam, iako će se većina njegovog rada sastojati od rada na žalbenim postupcima, biti spreman da vodi suđenja trojici optuženih pred MKSR čiji predmeti nisu prosleđeni nacionalnim pravosudnim sistemima. Predsednik je pozvao Savet bezbednosti da u tom smislu pomogne Mehanizmu: “Uhapsiti ovu trojicu optuženih koji su u bekstvu i suditi im predstavlja jedan od najviših prioriteta za Mehanizam”.

Završavajući svoje obraćanje predsednik je zahvalio članovima Saveta bezbednosti na njihovoj kontinuiranoj podršci kako Međunarodnom sudu, tako i Mehanizmu: “MKSJ je već ostavio dubok uticaj na polju međunarodne krivične pravde, a Mehanizam ima potencijal da se nadoveže na uspehe svojih prethodnika tako što će stvoriti jednu uzornu instituciju koja je efektivna i efikasna i predstavlja duboku posvećenost međunarodne zajednice borbi protiv nekažnjivosti. Radujem se našoj budućoj saradnji kojom ćemo ovaj potencijal pretvoriti u realnost”.

*****

Predsednikovo obraćanje

Izveštaj o ispunjenju strategije okončanja rada Međunarodnog suda (na engleskom)
              
Arhiva izveštaja o ispunjenju strategije okončanja rada Međunarodnog suda (na engleskom)

Arhiva govora čelnih ljudi Međunarodnog suda (na engleskom)

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebook, Twitteru i Youtubeu