Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izveštaj o strategiji okončanja rada MKSJ: Obraćanje tužioca Brammertza Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

TUŽILAŠTVO
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Hag, 12. jun 2013.
LP/OTP/PR1571t

Izveštaj o strategiji okončanja rada MKSJ: Obraćanje tužioca Brammertza Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Serge Brammertz, tužilac MKSJ-a

Tužilac Serge Brammertz danas je Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podneo 19. izveštaj Tužilaštva o strategiji okončanja rada, u kojem se govori o napreku ostvarenom u prvostepenim i drugostepenim postupcima, saradnji sa državama na području bivše Jugoslavije i naporima Tužilaštva da podrži nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji.

Na početku, tužilac je izjavio, da je u periodu na koji se odnosi izveštaj, u kojem je obeležena dvadeseta godišnjica rada Međunarodnog suda “kao nikada ranije toliko rečeno i napisano o našim predmetima, našem nasleđu i našem doprinosu pomirenju u regionu”. Tužilac je izjavio da “kao strana u postupku, Tužilaštvo mora prihvatiti izrečene presude”. Pa ipak, izjavio je “nastavićemo da koristimo sve preostale pravne mehanizme kako bi insistirali na ishodima za koje smatramo da su pravični i da na odgovarajući način odslikavaju krivicu optuženih lica izvedenih pred ovaj Međunarodni sud”.

Govoreći o tekućim prvostepenim i drugostepenim postupcima, tužilac je istakao da je ostvaren značajan napredak u izvođenju dokaza u tri poslednja prvostepena predmeta pred MKSJ: predmetima Karadžić, Mladić i Hadžić. Suđenje Karadžiću uveliko je u fazi izvođenja dokaza odbrane i očekuje se da će biti okončano do kraja godine. Tužilaštvo nastavlja da izvodi dokaze u predmetima Mladić i Hadžić, a izvođenje dokaza u oba predmeta će najverovatnije biti okončano do kraja godine. Govoreći o žalbenim postupcima, tužilac je napomenuo da su četiri predmeta sa 11 optuženih dodata predmetima Odeljenja za žalbene postupke. Tužilac je naglasio da rad Tužilaštva u preostalim prvostepenim i drugostepenim postupcima doprinosi dobra saradnja Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Osvrćući se na nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, tužilac Brammertz je istakao jedan broj preostalih problema, posebno u Bosni i Hercegovini. Naglasio je potrebu za preduzimanjem konkretnih i hitnih mera. S tim u vezi, tužilac će otputovati u Sarajevo krajem juna kako bi se detaljno razmotrio status preostalih devet predmeta iz Kategorije II koje je Tužilaštvo prosledilo Bosni i Hercegovini. Osim toga, Tužilaštvo će održati praktične informativne razgovore za tužioce na nivou entiteta vezane za pristup bazama podataka Tužilaštva. Tužilac je takođe pomenuo dodatne inicijative koje je Tužilaštvo pokrenulo kako bi unapredilo regionalne kapacitete za vođenje predmeta u vezi s ratnim zločinima, uključujući predloge obuke, strategije za prenos ekspertize o krivičnom gonjenju u vezi s zločinima seksualnog nasilja sa MKSJ na region i za zajedničkog tužioca za vezu MKSJ i Evropske unije, kao i programa za mlade profesionalce.

U vezi s regionalnom saradnjom, tužilac je ukazao na znake napretka proistekle iz potpisivanja dva regionalna protokola o saradnji, jednog između Srbije i Bosne i Hercegovine i drugog između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Tužilac Brammertz je takođe naglasio dva pitanja u vezi s regionalnom posvećenošću vladavini prava: tekuće napore Srbije da utvrdi odgovornost lica koja su pomagala optuženima pred MKSJ dok su bili bekstvu da izbegnu pravdu i potrebu da se vlasti u regionu hitno usredsrede na istragu o tome gde se nalaze nestala lica, bez obzira na njihovu etničku pripadnost.

Tužilac je svoje obraćanje zaključio izjavivši “hiljade ljudi koji su preživeli zločine počinjene u sukobima u bivšoj Jugoslaviji treblo bi da nam budu na prvom mestu. Za njih to što je prošlo 20 godina znači vrlo malo. Zločini koje su preživeli i zločini koji su im odneli najmilije uvek su prisutni i moramo udvostručiti napore kako bi omogućili da se na njihove potrebe odgovori”.